قالب وبلاگ
Electron1
 
لینک دوستان

 

 

 

بر خلاف کلید های هوایی ،سکسیونرها قادر به قطع هیچ جریانی نیستند .آنها فقط در جریان صفر باز و بسته می شوند . این کلیدها اصولا  جدا کننده هستند که ما را به جدا کردن کلیدهای قدرت روغنی ، ترانسفورماتوها، خطوط انمتقال و امثال آنها از شبکه زنده قادر می سازند .سکسیونرها از لوازمات تعمیراتی و تغیی مسیر جریان میباشند.

 

1-   سکسیونر تیغه ای یا اره ای

 

2-   سکسیونر کشویی

 

3-   سکسیونر دورانی

 

4-  سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف

 

 

سکسیونر تیغه ای یا اره ای

برای قطع و وصل ولتاز و حفاظت مطمئن در زمان عملکرد استفاده می شود و بیشتر برای فشار متوسط کاربرد دارد  . بر حسب میبزان جریانی که از آن عبور می کند تیغه های آن می تواند از ساده به دوبل و از نوع تسمه ای به پروفیلی و میله ای  و لوله ای تغییر یابد . نوع اهرمی آن در فشار قوی  وفوق فشار قوی کاربرد دارد . این سکسیونر ها به دلیل وجود شرایط جوی و وجود تنش های مختلف بایستی طوری نسب شود که در اثر نیروی برف یا باد به راحتی وصل نگردد.

 

 

سکسیونر کشویی

برای عملکرد ،سکسیونر در جایی استفاده می شود که عمق تابلو کم باشد . این سکسیونرها بیشتر به صورت میله ای در جهت عمودی قطع و وصل می شود و بیشتر در فشار متوسط کار برد  دارد .

 

سکسیونر دورانی

بیشتر در شبکه های 60kv به بالا استفاده می شود و عملکرد این سکسیونر به صورت دو بازو در یک پل که جهت  چرخش آنها 90 درجه معکوس همدیگر می باشند این نوع کلید در شرایط جوی نا مناسب مقاومت خوبی از خود نشان میدهد.

 

 سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف

این نونوع سکسیونرها بیشتر در شبکه فوق فشار قوی کاربرد دارند و به لحاظ آنکه هر قطب روی یک پایه سوار است لذا از نظر جایگیری در پست حجم کمتری اشغال می کند و بیشتر زیر خط فشار قوی نصب می گردد.

 

 

 

سکسیونر با قطع زیر بار

این سکسیونرها بدلیل جلوگیری از حجم زیاد پست و جلوگیری از مانور اپراتور و همچنین برای جلوگیری از اینترلاک (تنش) بین سکسیونر و دیزنکتور طوری طراحی می شوند که برای قطع و وصل خطی کوچک و یا فیدرهای تغذیه و یا راه اندازی موتورهای فشار قوی و همچنین وصل آنها حدود 5/2 تا10 برابر قدرت قطع آنهاست و جریان قطع این کلیدها 2تا 5/2 برابر جریان نامی است . این نوع سکسیونرها دارای محفظه قطع ضعیفی می باشند که از نوع  هوایی می باشند.

 

 

[ سه شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۸۶ ] [ 20:21 ] [ وحید تمشیتی ]

▪ میدان مغناطیسی :میدان مغناطیسی‌ یك میدان نیروست، مثل میدان جاذبهٔ زمین. درست همان‌طور كه یك جسم در محدودهٔ میدان جاذبهٔ زمین، جذب زمین می‌شود، یك قطعهٔ مغناطیسی نیز در میدان مغناطیسیِ یك آهن‌ربا، جذب آهن‌ربا می‌شود.
این خاصیت مغناطیسی در آهن‌ربا به علت وجود دوقطبی‌های مغناطیسی است (یعنی یك آهن‌ربا متشكل از آهن‌رباهای ریز است). علت به وجود آمدن دوقطبی‌های مغناطیسی، حركت الكترون‌هاست. برای درك بهتر انواع حركت‌های الكترون، بهتر است قدری راجع به ساختمان اتم صحبت كنیم.
● ساختمان اتم
همان‌طور كه می‌دانیم، اتم شامل مجموعه‌ای از ذرات باردار مثبت (پروتون‌ها) در هسته و مجموعه‌ای از ذرات باردار منفی (الكترون‌ها) در پوسته است. (نوترون در ایجاد خاصیت مغناطیسی تأثیری ندارد). الكترون‌ها در مدارهایی حلقوی به نام اُربیتال دور هسته می‌چرخند. با نگاه به نمودار زیر (كه برای Fe۲۶ رسم شده است) قطعاً این مجموعه را به خاطر خواهید آورد:


fe۲۶:۱s۲,۲s۲,۲P۶,۳s۳,۳P۶,۳d۴,۴s۲


اُربیتال‌ها به ترتیب با نام‌های K و L وM وN و... شناخته می‌شوند و در هر اُربیتال اتم‌ها در لایه‌های s و p و d و f به دور هسته می‌چرخند. جهت چرخش الكترون به دور هسته را «اسپین» می‌گوییم. در تمام این مقاله،‌ می‌خواهیم این موضوع را تفهیم کنیم كه چرخش الكترون به دور هسته بُرداری به نام «گشتاور» ایجاد می‌كند. حتماً قانون دست راست را به خاطر می‌آورید: اگر چهار انگشت در جهت چرخش الكترون‌ها خم بشوند، انگشت شصت دست راست، جهت نیرویی را نشان می‌دهد که در اثر تغییر بردار حرکت الکترون تولید می‌شود. مجموعهٔ خطوط این بردارهای گشتاور، یك میدان مغناطیسی را به وجود می‌آورد. یعنی وقتی یك جسم در فاصله‌ای نزدیك چنین قطعه‌ای قرار بگیرد، این مجموعه از نیروها بر آن وارد می‌شوند و به اصطلاح آن را یا به طرف خود جسم می‌كشند (جاذبه) و یا هُل می‌دهند (دافعه).
امّا حتماً توجه دارید که دو نیرو در یك راستا، ولی در خلاف جهت هم، همدیگر را خنثی می‌كنند. بنابراین،‌ اگر در یك لایه مانند s ــ كه در آن دو الكترون در خلاف جهت هم دور هسته می‌چرخند ــ هر دو الكترون وجود داشته باشند، دوبردار نیرو در خلاف جهت تولید می‌شوند كه همدیگر را خنثی می‌كنند. از این رو، اگر جسمی در نزدیكی آنها قرار بگیرد، یك نیرو آن را می‌كشد و یك نیرو آن را هُل می‌دهد و در کل هیچ نیرویی بر آن وارد نمی‌شود. پس مادهٔ مورد نظر ما، با یك اربیتال پُر (دارای تعداد الكترون‌های زوج در لایهٔ آخر كه برای Fe۲۶،‌ اربیتال d لایهٔ آخر است) دارای خاصیت مغناطیسی نخواهد بود.
اما یك راه دیگر هم برای ایجاد خاصیت مغناطیسی در ماده وجود دارد. در این روش، خاصیت مغناطیسی ناشی از نوع دیگری از حركت الكترون در اتم است. چون الكترون‌ها به جز حركت اُربیتالی (چرخش به دور هسته كه در بالا توضیح داده شد) می‌توانند مثل كرهٔ زمین به دور خود نیز بچرخند. در این حالت نیز همان بردار گشتاور ایجاد می‌شود و اگر تعداد الكترون‌ها در لایهٔ آخر زوج باشد دوباره نیروهای به‌وجودآمده همدیگر را خنثی می‌كنند.
جامداتی كه در آنها لایهٔ d در حال پر شدن است، دارای خاصیت مغناطیسی خواهند بود، اما این خاصیت مغناطیسی فقط ناشی از چرخش الكترون‌های لایهٔ آخر ( : Fe۲۶) است. زیرا لایهٔ d به هسته نزدیك است و جاذبهٔ هسته به الكترون‌های این لایه اجازه نمی‌دهد که به دور خود بچرخند. اما در جامداتی كه لایهٔ f در حال پُر شدن است، چون فاصلهٔ لایه از هسته زیاد است، الكترون‌ها هم می‌توانند به دور خودشان و هم به دور هسته بچرخند. پس دو بردار نیرو ناشی از دو نوع حركت به وجود می‌آید و واضح است كه خاصیت مغناطیسی بسیار بیشتر از حالت قبل خواهد شد. البته به این موضوع هم باید توجه كرد كه جهت چرخش به دور هسته (حركت اُربیتالی) و چرخش به دور خود (حركت وضعی)‌ برای یك الكترون در خلاف هم هستند.
● حوزه‌های مغناطیسی
یك مادهٔ مغناطیسی مجموعه‌ای از حوزه‌های مغناطیسی است. حوزهٔ مغناطیسی،‌ ناحیه‌ای است كه درون آن همهٔ الكترون‌های لایه‌های منفرد در یك جهت به دور هسته و به دور خود می‌چرخند. یعنی یك مادهٔ چندحوزه‌ای مجموعه‌ای از حوزه‌هاست كه در هر حوزه الكترون‌ها در جهتی خاص به دور هسته می‌چرخند و مشخص است كه هر چرخش الكترون، بردار نیرو در راستای خاص خود را به وجود می‌آورد و مجموعهٔ بردارهای نیروی تولیدشده، در جهات مختلف، به نوعی همدیگر را خنثی می‌كنند. یعنی میدان نیروی ما، مجموعه‌ای از نیروهای پراكنده است. پس قدرت آن ضعیف‌تر خواهد شد.
▪ برای درك این موضوع به مثال زیر توجه كنید.
دو اتاق كنار هم را در نظر بگیرید. در اتاق اول ۱۰ نفر وجود دارند. از این ۱۰ نفر، ۱ نفر از جنوب به شمال،‌ ۲ نفر از غرب به شرق، ۱ نفر از شرق به غرب و ۴ نفر از شمال به جنوب در حركت‌اند. (این اتاق دقیقاً همان مادهٔ چندحوزه‌ای است كه در بالا به آنها اشاره شد و فلش‌ها جهت حركت آدم‌ها هستند.)
در اتاق دوم ۴ نفر وجود دارند كه همگی از شمال اتاق به سمت جنوب اتاق در حركت‌اند. مشخص است كه در اتاق اول آدم‌ها با هم برخورد می‌كنند. بنابراین، برآیند حركت آنها از شمال اتاق به جنوب اتاق خیلی كم‌تر از حركت دو نفر از شمال اتاق به جنوب آن است. اما در اتاق دوم، چهار نفر به‌راحتی حركت می‌كنند و هیچ برخوردی بین آنها وجود ندارد. بنابراین، برآیند حركتیِ آنها معادل حركت ۴ نفر است.
● القای مغناطیسی
القای مغناطیسی یعنی اینكه بخواهیم ماده‌ای را كه برای مغناطیسی شدن مناسب است، مغناطیس كنیم. واضح است كه برای این كار باید حوزه‌های مغناطیسی غیر هم‌جهت را هم‌جهت كنیم تا نیروهای حاصل همدیگر را خنثی نكنند. برای این كار باید قطعه را با یك آهن‌ربا مالش دهیم، یا آن را در جهت میدان مغناطیسیِ زمین گداخته كنیم یا در این جهت چكش‌كاری كنیم. این كارها باعث چرخیدن فلش‌ها در هر حوزه ‌می‌شوند تا در نهایت تمام فلش‌ها هم‌جهت شوند، یعنی جهت چرخش الكترون‌ها در هر حوزه عوض شود. با این كار مرز بین حوزه‌ها حركت می‌كند و حوزه‌های كوچك‌تر در حوزه‌های بزرگ ادغام (هضم) می‌شوند.
ساده‌ترین مواد مغناطیسی که می‌شناسیم، آهنرباها هستند. آهن‌رباها نقش تعیین‌كننده‌ای در زندگی بشر دارند. در این فصل نشان می‌دهیم كه برای استفاده از برخی خواص مغناطیس، از جمله در كارت‌های اعتباری، باید از پودرهای مغناطیسی استفاده كرد. همچنین نشان می‌دهیم كه اندازهٔ پودرها تأثیر زیادی در خاصیت مغناطیسی آنها دارد.
● سرگذشت آهنربا
بزرگترین مادهٔ مغناطیسیِ زمین، خودِ زمین است. زمین آهنربایی دوقطبی است كه میدان مغناطیسی آن در جهت شمال به جنوب قرار دارد. یعنی اگر آهنربایی را در فضا معلق نگاه داریم، در این جهت قرار می‌گیرد.
اولین مادهٔ مغناطیسی كه بشر شناخت، اكسیدآهن بود. این ماده دارای خاصیت آهنربایی غیردائمی است. یعنی خاصیت مغناطیسی آن از بین می‌رود. مواد مغناطیسی در سه دستهٔ فلزات، سرامیک‌ها، و پلیمرها می‌گنجند. عمدهٔ مواد مغناطیسی جزء دستهٔ سرامیك‌ها هستند. سرامیك‌ها از طریق پیوند یونیِ یك فلز یا غیرفلز با كوچك‌ترین اتم‌های طبیعت، یعنی اكسیژن،‌ نیتروژن، بور و كربن به وجود می‌آیند. (البته هیدروژن كه كوچك‌تر از همه است در این بین نیست.)
خواص مغناطیسی اكسید آهن توسط «تالس» شناخته شد.
در قرن هفتم میلادی از این ماده آهنربا ساخته شد و در قطب‌نما به کار رفت.
آهنربا و دانش ساخت آن، پس از پانصد سال از چین به اروپا رسید. در اروپا‌ دانشمندی فرانسوی به نام گیلبرت، كتاب «قطعات آهنرباشده و آهنربای بزرگ زمینی» را نوشت. در این كتاب قدیمی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های آهنربا كردن یك قطعهٔ مغناطیسی به شرح زیر بیان شده‌اند:
۱. مالش دادن یك قطعهٔ آهنی (قطعه‌ای که می‌خواهیم مغناطیسی شود) با یك آهنربا (دارای میدان مغناطیسی)؛
۲. گداخته كردن یك قطعهٔ آهنی (تا سرخ شود)‌ و سپس سرد كردن آن در جهت میدان مغناطیسی زمین؛
۳. چكش‌كاری یا كشش یك قطعهٔ آهنی در جهت میدان مغناطیسی زمین.
● نانوپودرهای مغناطیسی
می‌دانیم که اندازهٔ مواد و پدیده‌ها در مغناطیس در مقیاس بسیار ریز قرار دارد. از سوی دیگر، می‌دانیم كه یك ماده هر چه حوزه‌های کم‌تعدادتری داشته باشد، نیروی كمتری برای همجهت کردن حوزه‌های آن لازم است. اگر ماده تنها دارای یك حوزه باشد، در این صورت دیگر نیازی به همجهت كردن آن با دیگر حوزه‌ها نیست. از آنجا‌كه قطر این حوزه‌ها در محدودهٔ یک تا چند هزار نانومتر قرار دارد، اگر هر ذره فقط دارای یک حوزه باشد، می‌تواند نانوپودر به شمار رود. به این ترتیب، ذرات نانوپودر دارای تعداد حوزه‌های كمی هستند و مغناطیس كردن آنها كار ساده‌ای است. از طرف دیگر، بر اساس قانون دوم ترمودینامیک، می‌دانیم که موادی که از حالت طبیعی خارج شده‌اند، تمایل دارند که به حال طبیعی خود بازگردند و مغناطیس كردن یك ماده، ماده را از حالت طبیعی خود خارج می‌کند. اما چون نانوپوردها احتیاج به نیروی زیادی برای مغناطیس شدن ندارند و از حالت طبیعی خود خیلی فاصله نمی‌گیرند، پس از مغناطیس شدن، تمایل زیادی برای از دست دادن این خاصیت و بازگشت به حالت طبیعی ندارند.
▪ قانون دوم ترمودینامیک: بی نظمی در یک سیستم منزوی، در یک فرایند خودبه‌خودی، افزایش می‌یابد.
اما به طور كلی با گرم كردن یك مادهٔ مغناطیس‌شده تا دمای كوری، حوزه‌ها به جهت‌های اولیه خود برمی‌گردند و خاصیت خود را از دست می‌دهند.
دمای کوری دمایی است که در آن ماده کاملاً خاصیت مغناطیسی خود را از دست می‌دهد.
● كاربردهای نانوپودرهای مغناطیسی
۱. ساخت آهنربا
برای ساخت آهنربا می‌توان به روشی که در ساخت قطعات از نانوپودرها توضیح داده شده است عمل كرد. یعنی پودرها را تحت فشار در دمای بالا قرار داد تا به هم بچسبند و یك قطعه درست شود. چنین قطعات آهنربایی در بلندگوها، هدفون‌ها و... استفاده می‌شوند. جالب است بدانید خودروهای جدید ۷۰ آهنربای دائمی دارند. حركت موتورهای DC، حركت سقف، شیشه‌های پنجره و... با استفاده از آهنرباها كنترل می‌شوند.
قطارهایی هم كه روی هوا حركت می‌كنند، بر مبنای نیروی دافعهٔ بین آهنرباها در ریل و كف قطار، روی هوا می‌ایستند. یكسو و غیرهمسو كردن جریان الكتریكی این آهنرباها را به وجود می‌آورد و موجب حرکت یا ترمز قطار می‌شود.
۲. قطعات آهنرباییِ کامپوزیت‌شده با پلیمرها
به جای روش حرارت تحت فشارِ پودرها که خاصیت مغناطیسی را کم می‌کند، می‌توان از پلیمرها كه در دمای نه چندان بالا ذوب می‌شوند استفاده كرد. به این شکل که پودرهای مغناطیسیِ مذاب را در آنها بریزیم و سرد كنیم تا جامد شوند. البته پلیمرها خاصیت مغناطیسی ندارند و بنابراین خاصیت مغناطیسی آهنربای تولیدشده كم می‌شود، ولی می‌توان از این نوع آهنربا در جایی كه آهنربا باید تحت ضربه كار كند، مثل درِ یخچال، استفاده كرد. (توجه کنید که ضربه خاصیت مغناطیسی را كم می‌كند.)
۳. در محیط‌های ذخیره اطلاعات
یکی از مهمترین كاربردهای پودر مغناطیسی، ذخیرهٔ اطلاعات در كارت‌های اعتباری است. در این محیط‌ها، پودر مغناطیسی به صورت ذرات ریزی که به‌سختی آهنربا می‌شوند و به‌سختی هم خاصیت آهنربایی خود را از دست می‌دهند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. حفظ و ماندگاری اطلاعات در چنین محیط‌هایی بسیار مهم است و پایداری خاصیت مغناطیسی در پودرها باعث می‌شود اطلاعات حکاکی‌شده‌ای که در قالب حوزه‌های مغناطیسی ثبت شده‌اند از بین نروند.

[ جمعه پانزدهم تیر ۱۳۸۶ ] [ 19:13 ] [ وحید تمشیتی ]

سلام دوستان
در اين تاپيك قصد دارم تا مفاهيم بسيار اوليه برق رو شروع به گفتن كنم

نكته :بعضی از اين نكات و نوشته ها رو از سايت ها و وبلاگ ها و كتب مربوطه جمع آوري خواهم كرد پس اگه جايي كپي اين حرف هارو ديدين اصلا تعجب نكنيد !‌هدف فقط ايجاد يك مرجع براي تازه كار هاست.


ولتاژ چيست ؟
هرگاه الكترونها در يك هادي در مسير مشخصي بحركت در آيند جريان الكتريكي ايجاد مي شود . اما الكترونها بدون دريافت نيرو و انرژي از مدار گردش بدور هسته خارج نمي شوند . بنا براين براي توليد جريان نياز به يك نيرو داريم كه آن را از منابع توليد نيرو مانند باتري مي گيريم . بعبارت ساده تر نيروي لازم جهت ايجاد جريان ولتاژ نام دارد كه واحد اندازه گيري آن ولت است .

چگونه مي توان ولتاژ توليد كرد ؟
اين سوال پاسخ سوال ديگري نيز مي تواند باشد كه همان روشهاي توليد الكتريسيته است . مي دانيم كه انرژي توليد نمي شود بلكه از صورتي به صورت ديگر تبديل مي گردد . از آنجاييكه الكتريسيته هم انرژي است پس بايد تبديل شده انرژي هاي ديگر باشد . انرژيهايي كه بصورت متعارف براي توليد برق بكار مي رود عبارتند از : انرژي شيميايي در باتريها - انرژي مغناطيسي در ژنراتورها - انرژي نوراني در باتريهاي خورشيدي - انرژي حرارتي در ترموكوپلها - انرژي ضربه اي در پيزو الكتريك و ....

مقاومت چيست ؟
الكترونها در هادي براحتي نمي توانند حركت كنند زيرا در مسير حركت آنها موانعي وجود دارد كه بطور ساده آنها را مقاومت هادي در برابر عبور جريان مي گوييم .هرچه قدر اين موانع كمتر باشد عبور جريان بهتر صورت ميگيرد و مي گوييم جسم هادي بهتري است . اين موضوع نخستين بار توسط سيمون اهم يك فيزيكدان آلماني مطرح شد . به همين دليل واحد اندازه گيري مقاومت اهم است .

منظور از مدار الكتريكي چيست ؟
حال با دانستن سه فاكتور اساسي در برق ( جريان ولتاژ مقاومت ) مدار الكتريكي را تعريف مي كنيم : هر مدار الكتريكي يك مجموعه از توليد كننده برق - مصرف كننده آن و سيمهاي ارتباطي بين ايندو است .

چند نوع مدار الكتريكي داريم ؟
دو نوع مدار الكتريكي وجود دارد مدار الكتريكي باز كه در آن ارتباط بين توليد كننده در نقطه يا نقاطي قطع است و در نتيجه جريان در مدار وجود ندارد و مدار الكتريكي بسته كه مسير عبور جريان كامل است و مصرف كننده از توليد كننده انرژي دريافت كرده و آنرا به صورتهاي ديگر تبديل ميكند مانند يك لامپ كه برق را به نور تبديل مي كند .

منظور از اتصالي در يك مدار يا اتصال كوتاه چيست ؟
هرگاه در يك مدار بسته جريان از مسيري بجز از مصرف كننده بگذرد و مقدار آن زياد تر از حد مجاز باشد اين وضعيت را اتصال كوتاه مي گوئيم . در حالت اتصال كوتاه سيم كشي مدار و توليد كننده برق در معرض آسيب جدي قرار مي گيرند زيرا جريان مدار بسيار زياد شده و باعث داغ شدن سيم كشي و اضافه بار شدن منبع توليد كننده برق مي گردند در نتيجه اتصال كوتاه بايد سريعا و بصورت خودكار قطع شود كه اين وظيفه بعهده فيوز است .

اساس كار فيوز چيست ؟
فيوز يك عنصر حفاظتي در مدار است كه هرگونه اضافه جرياني را كه بيشتر از مقدار نوشته شده روي فيوز باشد تشخيص داده و آنرا سريع قطع ميكند . بدين صورت كه جريان اضافه سبب توليد گرما در فيوز شده و يك سيم حساس به حرارت را كه در مسير عبور جريان و در داخل فيوز قرار دارد ذوب ميكند و در نتيجه مسير عبور جريان قطع شده و اتصال كوتاه بطور موقت برطرف مي شود اما تا زماني كه عامل ايجاد كننده اتصال كوتاه مرتفع نگردد عوض كردن فيوز فايده اي ندارد .

خطرات ناشي از برق كدامند ؟
خطراتي كه از برق ناشي مي شوند عموما به دو دسته خطرات آتش سوزي و خطرات برق گرفتگي تفسيم ميشوند . در صورتيكه در يك مدار الكتريكي اتصال كوتاه پيش آيد و برطرف نشود جريان مدار بشدت افزايش يافته و حرارت زيادي تولد مي كند . اين حرارت سبب آتش گرفتن عايق سيم ها و گسترش آن به مواد آتش گير ديگر است . خطر ناشي از برق گرفتگي مستقيما شخص را تهديد مي كند .

جريان خطا چيست و چند نوع است ؟
در صورتيكه در مدار الكتريكي جريان از مسير درست خود جاري نشود آنرا جريان خطا مي گويند . اين جريان ممكن است از طريق اتصال بدنه به زمين جاري شود يا از مدار اصلي بگذرد كه ميزان آن بيشتر از حد مشخص مدار است كه آنرا اتصال كوتاه يا اضافه بار گويند . در حالت اتصال كوتاه دو نقطه اي از مدار كه نسبت به هم داراي ولتاژ هستند بهم اتصال مي يابند و در حالت اضافه بار تعداد مصرف كننده ها بيشتر از مقدار مجاز آنها مي شود .

[ دوشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۶ ] [ 19:48 ] [ وحید تمشیتی ]

        آموخته ايم كه ماده سه حالت جامد ، مايع و گاز دارد كه به تازگي هم دو حالت ديگر به آن اضافه شده است. جامدات شكل خاصي دارند، يعني مولكولهاي آنها موقعيت خاصي نسبت به يكديگر داشته و نمي توانند آزادانه به هر سو حركت كنند . ولي مولكول هاي مايعات چنين قيدي نسبت به هم ندارندو در كل حجم آن در حركت اند . كريستالهاي مايع موادي هستند كه ظاهر مايع دارند، اما مولكولهاي آنها آرايش خاصي نسبت به يكديگر دارند ، درست مانند جامدات كه در شكل هم به راحتي ديده مي شود. به همين دليل كريستال مايع خصوصياتي شبيه به مايع و جامد داشته و به همين دليل با چنين اسم متناقضي خوانده مي شوند . اين مواد به شدت به دما حساس اند و اندكي حرارت لازم است تا آنها را به مايع واقعي درآورد و يا اندكي سرما تا به معمولي تبديل شود. به همين دليل است كه LCD ها در مقابل تغييرات دما عكس العمل نشان داده و به عنوان دماسنج طبي استفاده مي شوند . جالب اين است كه به دليل همين حساسيت نمي توان از كامپيوترهاي كيفي يا نظاير آن در هواي بسيار سر و يا مثلاً در آفتاب داغ ساحل دريا استفاده كرد . در اين وضعيت معمولاً LCD ها عكس العمل هاي عجيب و غريبي از خود نشان مي دهند .

       
انواع مختلفي از مواد شناخته شده اند كه در دماي معمولي چنين خصوصياتي دارند. اما دسته اي از آنهاهستند كه به جريان الكتريسيته هم حساس هستند و مولكولهاي آن متناسب با جريان برق ورودي مي چرخند و تغيير زاويه مي دهند . اين خصوصيت عجيب اثر جالبي هم دارد. وقتي نور از درون يك كريستال مايع اين چنين عبور كند، پلاريزاسيون يا قطبش آن هم جهت با مولكولهاي كريستال مي شود . از همين خاصيت براي LCD ها استفاده شد. با اين توضيح كه چون كريستالهاي مايع شفاف و هادي الكتريسيته هستند ، به راحتي مي توان آنها را در جريان الكتريسيته قرار داد و نور را از آن عبور داد. براي اين كار به جز كريستال مايع به 2 تكه از اين شيشه پلارويد يا قطبشگر هم نياز است. احتمالاً اين شيشه ها را ديده ايد. اگر دو تكه از اين شيشه ها را روي هم قرار دهيد. نور به راحتي از آن عبور مي كند . اما وقتي يكي از آنها را 90 درجه نسبت به ديگري بچرخانيد ، ديگر نور رد نمي شود . اين اتفاق به اين دليل روي مي دهد كه هر شيشه نو را فقط در جهت خاص محور خود عبور مي دهد . اگر دو شيشه هم محور باشند نور به راحتي عبور مي كند اما اگر محورها با هم زاويه 90 درجه داشته باشند نور رد نخواهد شد

       
براي ساخت LCD دو شيشه پلارويد را با 90 درجه اختلاف نسبت به يكديگر قرار مي دهند و يك كريستال مايع بين آنها مي گذارند . وقتي كريستال به جريان برق وصل نباشد؛ نور از قطبشگر اول مي گذرد و وارد كريستال مايع مي شود جهتش 90 درجه تغيير كرده و به همين دليل از قطبشگر دوم هم عبور كرده و به چشم مي رسد. اما وقتي كه جريان به كريستال وصل باشد ،نور ديگر چرخشي نخواهد داشت و نمي تواند از كريستال دوم عبور كند . ساختن يك LCD همان طور كه در بالا توضيح داده شد، بسيار ساده تر از آن است كه به نظر مي آيد . فقط به يك ساندويچ شيشه و كريستال نياز داريم. اما همين ساندويچ ساده 80 سال پس از كشف كريستالهاي مايع ساخته شد. كريستال مايع را يك گياه شناس اتريشي در سال 1888 براي اولين بار در حين ذوب جامدي از مشتقات آلي كشف كرد . اما اولين LCD را يك كارخانه آمريكايي در سال 1968 ساخت . تكنولوژي ساخت LCD هر روز متكامل تر شده و جاي بيشتري در صنايع امروز به خود اختصاص مي دهد . البته هنوز هم تحقيقات براي ساخت نمونه هاي بهتر و كاراتر اين وسيله ادامه دارد.


[ دوشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۶ ] [ 19:21 ] [ وحید تمشیتی ]

سلام چند وقتیه من نیستم و مطلب جدیدی روی وبلاگ نذاشتم .

حالا بعد از چند وقت که اومدم دوست دارم به بعضی اشتباهات که برای برخی از دوستان پیش اومده جواب بدم :

1- گاهی اوقات بعضی از مطالب نسخه کپی است که از وبلاگ و سایتهای دوستانم و با اجازه ایشان و همچنین درج منبع که اغلب آدرس سایت آنها است در وبلاگ قرار می گیرد پس نیازی نیست که در کامنت های خودتون این موضوع را به من تذکر بدهید.(تا به حال هیچ کپی غیره مجازی از اسناد و مدارک دیگران در وبلاگ قرار نگرفته)

2-دوستانی که در مورد خرید پروژه سوالی دارند با ایمیل های  تماس بگیرند و در کامنت های خودشون این موضوع را به من گوشزد کنند.

 

[ دوشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۶ ] [ 19:16 ] [ وحید تمشیتی ]

                                                                 

 اين دستگاهها برای كنترل سرعت موتورهای AC آسنكرون قفس سنجابی و یا سیم پیچی شده ساخته شده اند. ( ساخت شركت پرتو صنعت )

این دستگاهها قابل كنترل از راه دور بوده و می توانند به كامپیوتر یا PLC متصل شوند. همچنین با اتصال چندین دستگاه به هم امكان ایجاد شبكه بر اساس پروتكل RS485 وجود دارد.  این دستگاهها می توانند بصورت مستقل و یا در سیستمهای كنترل و اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. سیستم كنترل این دستگاهها میكروپروسسوری بوده و تنظیم تمامی پارامترهای سیستمی دستگاه، بصورت نرم افزاری و از طریق پانل كنترل روی دستگاه انجام می گیرد.

 

 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-RM

    این دستگاهها در توانهای مختلف از 2.2 تا 11 كیلو وات موجود می باشند. دستگاههای2.2  ،3  و 4 كیلووات فاقد فن خنك كننده و دستگاههای 5.5 ، 7.5 و 11 كیلووات دارای فن خنك كننده می باشند.

برای دریافت pdf یا Word Zip file درباره مشخصات تكنیكی دستگاه PSMC-RM مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاه و نصب و راه اندازی اینجا را کلیک کنید.

 

 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-DM

    این دستگاهها در توانهای مختلف از 3  تا 11 كیلو وات موجود می باشند. دستگاههای 3  و 4 كیلووات فاقد فن خنك كننده و دستگاههای 5.5 ، 7.5 و 11 كیلووات دارای فن خنك كننده می باشند.

برای دریافت pdf یا Word Zip file درباره مشخصات تكنیكی دستگاه PSMC-DM مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاه و نصب و راه اندازی اینجا  را کلیک کنید.

 

مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-DL

این دستگاهها در توانهای مختلف از 15 تا  37كیلو وات موجود می باشند.

برای دریافت pdf یا Word Zip file درباره مشخصات تكنیكی PSMC-DL مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاه و نصب و راه اندازی اینجا را کلیک کنید.

 

مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-DT-250A

این دستگاهها در توانهای مختلف از 200  تا 250  كیلو وات موجود می باشند.

 

 

منبع:وبلاگ برق قدرت صنعتى الكترونيك

[ دوشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۸۶ ] [ 13:41 ] [ وحید تمشیتی ]
سلام به همگی دوستان بالاخره دوست خوبم آقا کیوان سایتشو راه اندازی کرد بهش تبریک میگم ولی حالاحالا ها کار داره که امیدوارم موفق باشه اینم لینکش در ضمن در مورد موبایل و الکترونیک و برقه ...

http://keivan.tk

[ دوشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ 19:44 ] [ وحید تمشیتی ]

شايد پليمرهاي‌ مصنوعي‌ كه‌ شامل‌زنجيره‌اي‌ از واحدهاي‌ ملكولي‌اند كه‌ تعدادو ساختار شيميايي‌ آنها، خواص‌ ماده‌ راتعيين‌ مي‌كند، قابل‌ تغييرترين‌ گروه‌ از موادموجود باشند. براي‌ تغيير و اصلاح‌ پليمري‌مصنوعي‌ با گستره‌ وسيعي‌ از مشخصات‌مورد نظر، انواع‌ گوناگوني‌ از افزودنيها بكارمي‌رود. فرمولاسيونهاي‌ اوليه‌ پليمرها دراوايل‌ قرن‌ بيستم‌ توليد شدند و امروزپليمرها براي‌ مصارف‌ بسيار متنوعي‌ از گيره‌سر تا اجزاي‌ شاتل‌هاي‌ فضايي‌ بكارمي‌روند. چنين‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ تركيبات‌پليمري‌ از نظر تعداد بي‌ پايان‌ است‌. شناخته‌شده‌ترين‌ پليمرها، پلي‌ اولفين‌ها مانند پلي‌پروپيلين‌ و پلي‌ اتيلين‌ ماده‌ اوليه‌ هزاران‌محصول‌ مورد نياز روزمره‌ انسانها مانندكيسه‌هاي‌ پلاستيكي‌، بطري‌ شامپو، گلدان‌،سطل‌ آشغال‌ و...است‌.

در صنعت‌ برق‌، عايقكاري‌ انواع‌تجهيزات‌ توزيع‌ يا انتقال‌ شامل‌ كابلها،ترانسفورماتورها، خازنها و ماشينهاي‌ دوار به‌وسيله‌ پليمرها انجام‌ مي‌شود. دوار به‌ وسيله‌پليمرها انجام‌ مي‌شود. اجزاي‌ اوليه‌ عايق‌سيمها و كابلها، پلي‌ اولفين‌ها و پليمرهاي‌اولفين‌ است‌. براي‌ پليمرها مصارف‌ معمولي‌ديگري‌ در صنعت‌ برق‌ وجود دارد كه‌ كمترشناخته‌ شده‌اند. اين‌ مصارف‌ عبارتند از:غشاء جداكننده‌، الكتروليت‌ باتريهاي‌پيشرفته‌، بدنه‌ خودروهاي‌ برقي‌، پوششهاي‌ضد خوردگي‌، لوله‌، قطعات‌ سيستمهاي‌كنترل‌ محيط زيست‌ و دستكش‌ كارگران‌خطوط نيرو.
پليمرهايي‌ مانند پلي‌ اولفين‌ها هم‌ براي‌روكش‌ و هم‌ به‌ عنوان‌ عايق‌ كابلهاي‌ انتقال‌نيرو استفاده‌ مي‌شوند. مشخصات‌ اين‌ نوع‌پليمرها مانند عدم‌ هدايت‌ الكتريكي‌ كه‌ افت‌انرژي‌ را به‌ حداقل‌ مي‌رساند، مصرف‌ آنها را به‌ عنوان‌ عايق‌ و روكش‌ كابلها مناسب‌ كرده‌است‌. اين‌ پليمرها كه‌ توليد آنها ساده‌ است‌،در دماهاي‌ بالا نرم‌ بوده‌ و امكان‌قالب‌گيري‌،پرس‌ كاري‌ و اكستروژن‌ آنها دراشكال‌ و ابعاد مختلف‌ وجود دارد. اين‌پليمرها بعد از سرد شدن‌ سخت‌ مي‌شوند.پليمرها با خواص‌ مكانيكي‌ متفاوت‌ (نرم‌ وتاشو تا بسيار سخت‌) براي‌ كاربردهاي‌ خاص‌مناسب‌اند.
با وجود اين‌ مزاياي‌ فرمولاسيونهاي‌ پلي‌اولفين‌ خالص‌ به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ از كربن‌ وهيدروژن‌ تشكيل‌ شده‌، مستعد شعله‌ وري‌است‌. گرچه‌ آتش‌ سوزي‌ كابلها به‌ ندرت‌اتفاق‌ مي‌افتد ولي‌ از آنجا كه‌ اغلب‌ كابلهاي‌ولتاژ پايين‌ و متوسط تا پنج‌ كيلووات‌) درشبكه‌هاي‌ توزيع‌ و نيروگاهها به‌ صورت‌فشرده‌ در راك‌ها = سيني‌ها، كانال‌ها ومحفظه‌ها قرار مي‌گيرند، امكان‌ آتش‌ سوزي‌وجود دارد. براي‌ كاهش‌ احتمال‌ آتش‌ سوزي‌كابلها. عايق‌ و روكش‌ كابلها در مناطقي‌ كه‌احتمال‌ آتش‌ سوزي‌ وجود دارد ازپليمرهايي‌ كه‌ هالوژنها و يا هيدروكسيدفلزات‌ غير هالوژنه‌ (مانندتري‌ هيدرات‌آلومينيوم‌) به‌ تركيب‌ آنها اضافه‌ شده‌ است‌،ساخته‌ مي‌شوند. اگر چه‌ افزودن‌ اين‌تركيبات‌ به‌ پليمرها مقاومت‌ آنها را در مقابل‌آتش‌ سوزي‌ افزايش‌ مي‌دهد ولي‌ اين‌تركيبات‌ معايبي‌ نيز دارند.
در هنگام‌ آتش‌ سوزي‌، پلي‌ وينيل‌ كلرايدگاز هيدروژن‌ هاليد آزاد مي‌كند. اين‌ گاز وقتي‌با اكسيد آنتيمون‌ تركيب‌ شود يك‌ سيستم‌ضد آتش‌سوزي‌ به‌ وجود مي‌آورد. در اين‌صورت‌ مقادير قابل‌ توجهي‌ دود توليدمي‌شود كه‌ مسموميت‌ زا و ناايمن‌ است‌.همچنين‌ گازهاي‌ هيدروژن‌ هاليد، خورنده ‌بوده‌ و لذا خطر خوردگي‌ تجهيزات‌ وجوددارد. پليمرهاي‌ حاوي‌ آلومينيم‌ تري‌ هيدرات‌در هنگام‌ آتش‌ سوزي‌ توليد آب‌ كرده‌ وشعله‌ را مهار مي‌كنند ولي‌ مقادير زيادي‌ آلومينيوم‌تري‌ هيدرات‌ بايد به‌ پليمر اضافه ‌شود تا خاصيت‌ ضد آتش‌ سوزي‌ به‌ وجودآيد. افزودن‌ اين‌ ماده‌ خواص‌ مكانيكي‌ پليمررا تحت‌ تاثير قرار مي‌دهد به‌ قسمي‌ كه‌ پليمر حاصل‌، سفت‌ و مستعد ترك‌ خوردن‌ يا نازك‌شدن‌ بر اثر كشيدگي‌ و سايش‌ است‌. از سوي‌ديگر به‌ دليل‌ خاصيت‌ هدايت‌ الكتريكي‌هيدرات‌ آلومينيوم‌، تركيب‌ پليمري‌ اين‌ ماده‌تنها براي‌ روكش‌ كابلها مناسب‌ است‌ و به‌دليل‌ پرت‌ انرژي‌ ناشي‌ از هدايت‌ الكتريكي‌براي‌ عايق‌ كابلها الكتريكي‌ براي‌ عايق‌ كابلهامناسب‌ نيست‌.
طرح‌ مساله‌
از اواخر سالهاي‌ دهه‌ 1980، EPRIتحقيقاتي‌ را براي‌ مشخص‌ كردن‌ مصارف‌جديد پليمرهاي‌ پيشرفته‌ دنبال‌ مي‌كرد. درسال‌ 1991، EPRI براي‌ آگاهي‌ از آخرين‌فعاليتهاي‌ تحقيقاتي‌ پليمر، پروفسور الي‌پيرس‌ (EliPearec) سرپرست‌انستيتوي‌ تحقيقات‌ پليمر دانشگاه‌ پلي‌تكنيك‌ نيويورك‌ را دعوت‌ به‌ همكاري‌ كرد.پيرس‌ در مورد فن‌ آوريها و مصارف‌ جديدپليمرها، نظرات‌ مهمي‌ داشت‌. اين‌ ديدگاهها،سيمور آلبرت‌ (يكي‌ از اعضاي‌ EPRI) رامتقاعد كرد كه‌ فن‌ آوري‌ پيشرفته‌، خواهدتوانست‌ فرمولاسيون‌ جديدي‌ از پليمرهاي‌ضد حريق‌ مورد نياز صنعت‌ برق‌ براي‌ عايق‌كاري‌ كابلها قدرت‌ توليد كند.
آلبرت‌ مي‌گويد: >ساير محققان‌ سعي‌كرده‌ بودند كه‌ مساله‌ را به‌ استفاده‌ فعلي‌ ازافزودنيهاي‌ هالوژن‌ و هيدروكسيد فلزات‌ محدود كنند. ما با اين‌ پرسش‌ كه‌ (آيا راه‌ديگري‌ وجود دارد؟) شروع‌ كرديم‌. ما بدنبال ‌افزودنيهاي‌ ضد حريق‌ ديگري‌ بوديم‌ كه‌ همه‌محصولات‌ جانبي‌ و ناخواسته‌ از آتش‌سوزي‌ را حذف‌ كند. نتيجه‌ كار ممكن‌ بود فقط محصولات‌ فعلي‌ را اندكي‌ اصلاح‌ كند.ولي‌ ما به‌ امكان‌ توليد عايق‌ ضد حريق‌پليمري‌ با خواص‌ خوب‌ فيزيكي‌، امكان‌توليد آسان‌، قيمت‌ ارزان‌ و غير آلاينده‌ محيطزيست‌ فكر مي‌كرديم‌.
با اين‌ طرز تفكر بر نشتاين‌ (متخصص‌پليمر در EPRI) و جان‌ استرينجر (دانشمندعلم‌ مواد و فن‌ آوريهاي‌ اجرايي‌ در بخش‌تحقيقات‌ استراتژيك‌) با پيرس‌ در موردامكان‌ توسعه‌ پليمري‌ ضد حريق‌ جديد وارد مذاكره‌ شدند. وي‌، ادويل‌ (Ed Wil) استاددانشگاه‌ پلي‌ تكنيك‌ نيويورك‌ كه‌ داراي ‌سابقه‌ كار در صنايع‌ شيميايي‌ بود را براي‌ اين‌كار معرفي‌ كرد. ويل‌ پيشنهاد پروژه‌ تحقيقاتي‌در اين‌ زمينه‌ را آماده‌ كرد. پيشنهاد پروژه‌ داراي‌ اين‌ ويژگي‌ بود كه‌ چنانچه‌ بخشهايي‌ ازآن‌ از حمايت‌ مالي‌ برخوردار نمي‌شد قابل‌حذف‌ بود. بخش‌ تحقيقات‌ اكتشافي‌ EPRI تامين‌ بودجه‌ اين‌ طرح‌ سه‌ ساله‌ را به‌ عهده‌گرفت‌. اگر چه‌ ويل‌ هدف‌ پروژه‌ را مي‌دانست ‌اما نقشه‌ روشني‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ نداشت‌.براي‌ پي‌ بردن‌ به‌ نيازهاي‌ واقعي‌ صنعت‌برق‌، برنشتاين‌، ويل‌ را به‌ نمايندگان‌ شركت‌ برق‌ اديسون‌ نيويورك‌ معرفي‌ كرد. ويل‌ باكمك‌ نمايندگان‌ صنعت‌ برق‌ و با جست‌وجودر انتشارات‌ علمي‌ تلاش‌ كرد كه‌ اطلاعاتي‌در مورد پليمرها جمع‌ آوري‌ كند. وي‌ بانمايندگاني‌ از شركتهاي‌ Akoz Nobe l،ATqT، كابلسازي‌ BICC،BP، DuPont،Mosanto، South Wire، UnionCarbide گفتگو كرد و آنها راهنمايي‌هاي‌ارزشمندي‌ در مورد استانداردهاي‌ پليمرهاي‌ضد حريق‌ و روشهاي‌ آزمايش‌ آن‌ ارايه‌كردند. ويل‌ با مشورت‌ شركتهاي‌ توليدكننده‌كابل‌ و انستيتو ملي‌ استاندارد و فن‌آوري‌ و باكمك‌ EBRI براي‌ انتخاب‌ مواد ضد آتش‌سوزي‌ آزمايشهايي‌ انجام‌ داد.
ويل‌ مي‌گويد: ما در خلاء تحقيق‌نمي‌كرديم‌. روش‌ كار مشخص‌ بود و افرادي‌وجود داشتند كه‌ از آنها سوال‌ مي‌كرديم‌. باجمع‌آوري‌ نظرات‌ صنعتگران‌ برق‌،توليدكنندگان‌ و اطلاعات‌ بازار ما پي‌ برديم ‌كه‌ فرمولاسيونهاي‌ پليمري‌ ضد آتش‌سوزي‌بايد چگونه‌ باشند و چه‌ تركيباتي‌ در دسترس‌است‌. كدام‌ فرمولاسيونها از نظر صنعت‌ برق‌ترجيح‌ دارد و براي‌ آينده‌ چه‌ چيز مورد نيازاست‌.<
آلبرت‌ مي‌گويد >در تحقيقات‌، همه‌ چيزآن‌ گونه‌ كه‌ فكر مي‌كنيد موفقيت‌آميز نيست‌ولي‌ معمولا اطلاعات‌ خوبي‌ در موردموضوع‌ به‌ دست‌ مي‌آيد.
پس‌ از مرحله‌ جمع‌ آوري‌ اطلاعات‌،مرحله‌ آزمايشهاي‌ پروژه‌ شروع‌ شد. در اين‌مرحله‌، از محققي‌ به‌ نام‌ وي‌ مينگ‌ زو(Wiminq Zhu) از دانشگاه‌ ايالتي‌ اوكلاهما به‌ عنوان‌ دانشجوي‌ دوره‌ فوق‌ دكتراثبت‌ نام‌ بعمل‌ آمد. وظيفه‌ وي‌ توليدمخلوطهاي‌ مختلف‌ پليمري‌ و انجام‌محاسبات‌ آزمايشگاهي‌ بود. پس‌ از چنددوره‌ سعي‌ و خطا ويل‌ و زو فرمولاسيون ‌ضد حريق‌ خوبي‌ به‌ دست‌ آوردند. از نظرتوليد، اين‌ فرمولاسيون‌ نويد بخش‌ بود. افزودنيهاي‌ مورد نظر قابل‌ تهيه‌ و ارزان‌بودند. فرمولاسيون‌ مزبور شامل‌ ملامين‌،پلي‌ فنيلين‌ اكسيد (PPO) و سيلانتيد كالوين‌بود. ويل‌ مي‌گويد: >از اين‌ كه‌ فرمولاسيون‌ضد آتش‌سوزي‌ نويد بخشي‌ به‌ دست‌ آمد،بسيار خشنود شديم‌. ما دريافتيم‌ كه‌فرمولاسيون‌ به‌ دست‌ آمده‌ با چند نمونه‌ ازپلي‌اولفين‌ها كه‌ داراي‌ مزاياي‌ آشكار است‌، همخواني‌ دارد. سه‌ جزء افزودني‌ ضروري‌براي‌ تشكيل‌ اين‌ فرمولاسيون‌ ارزان‌ قيمت‌ ومناسب‌ عايق‌بندي‌ كابلهاي‌ ولتاژ پايين‌ است‌.
سپس‌ توجه‌ ويل‌ و زو معطوف‌ به‌ يافتن‌فرمولاسيون‌ مناسب‌ روكش‌ شد به‌ نحوي‌ كه‌اجازه‌ سرايت‌ گرما و شعله‌ را از عايق‌ ندهد.بعد از فعاليتهاي‌ زياد آزمايشگاهي‌ با استفاده‌از تركيبات‌ ملامين‌ نتايج‌ مطلوب‌ به‌ دست‌ آمد.
آزمايشهاي‌ ويل‌ و زو بر روي‌ صفحات‌پليمري‌ انجام‌ شده‌ بود. براي‌ اين‌ كه‌ از اين‌پليمرها به‌ عنوان‌ عايق‌ و روكش‌ كابل‌استفاده‌ شود. بايد امكان‌ اكسترود پليمرهاوجود داشته‌ باشد. محققان‌ بنا به‌ تقاضاي‌EPRI در آزمايشگاه‌ نمونه‌هاي‌ كوچك‌اكسترود فرمولا سيونهاي‌ جديد را نشان‌ دهند. ولي‌ هنوز راه‌ زيادي‌ تا تجاري‌ شدن‌نتايج‌ تحقيقات‌ در پيش‌ است‌. بر اساس‌توافق‌ نامه‌اي‌، ليسانس‌ استفاده‌ از اين‌ فن‌آوري‌ به‌ شركت‌ BICC واگذار شده‌ است‌.شركت‌ BICC تلاش‌ مي‌كند كه‌ نتايج‌ به‌دست‌ آمده‌ را تجاري‌ كند.
استرينجر مي‌گويد: >تحقيقات‌ اكتشافي‌نه‌ تنها جنبه‌ علمي‌ دارد بلكه‌ جنبه‌ تجاري‌آنها بايد مد نظر باشد. توليدات‌ و روندهايي‌كه‌ از پژوهشهاي‌ اكتشافي‌ حاصل‌ مي‌شودباعث‌ سود آوري‌ شركتها است‌ و آنها را به ‌سوي‌ مرزهاي‌ نو سوق‌ مي‌دهد. امروزه‌ روندتقاضاي‌ فن‌ آوري‌ پيشرفته‌ توسط مشتريان‌سريعتر از گذشته‌ است‌. يكي‌ از راههاي‌ اجابت‌ اين‌ تقاضا ادامه‌ كار در زمينه‌هايي‌است‌ كه‌ در آن‌ اميد اكتشاف‌ و نوآوري‌ است‌. البته‌ احتمال‌ شكست‌ و ناكامي‌ نيز وجوددارد. ولي‌ بايد گفت‌ تنها شكست‌ حتمي‌ دردرازمدت‌ ناشي‌ از دست‌ روي‌ دست‌ گذاشتن‌و تلاش‌ نكردن‌ خواهد بود.

منابع‌: Schovber,J,In search of Fire-Resistant Cables, The EPRI Journal,Nov, Dec 1997, Vol 22, No,6, pp22-

[ چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ 21:8 ] [ وحید تمشیتی ]

در اين مقاله نخست تاريخچه كاربرد انرژي زمين‌گرمايي در روسيه به اختصار مطرح شده سپس مطالبي پيرامون منطقه زمين‌گرمايي ماتنوسكي و نيروگاه مربوطه ارايه شده است.

تاريخچه بهره‌برداري از انرژي زمين‌گرمايي در روسيه
نخستين تجربه روسها در توليد برق از منابع زمين‌گرمايي در منطقه پاراتونسكي كامچاتكا (در شرق روسيه) در سال 1967 بود كه براي نخستين بار در جهان از سيكل دو مداره براي توليدبرق از منابع زمين‌گرمايي حرارت پايين استفاده شد. ظرفيت نيروگاه مذكور حدود kw600 بود.
نخستين نيروگاه زمين‌گرمايي بزرگ روسيه در سال 1967 و در منطقه پوزتسكي كامچاتكا احداث شد. ظرفيت نصب شده مرحله اول نيروگاه 5 مگاوات بود كه در سال 1982 پس از نصب تجهيزات مرحله دوم، ظرفيت آن به 11 مگاوات افزايش يافت. در سال 1987 نيز يك نيروگاه كوچك از نوع بدون كندانسور به ظرفيت حدود 300 كيلووات نصب شد.در روسيه از منايع حرارت پايين عمدتاً جهت تامين گرمايش منطقه‌‌اي و يا گرمايش استخرهاي شنا، گلخانه‌ها و مزارع پرورش ماهي و يا درمان بيماريها استفاده مي‌شود. اخيراً كاربرد منابع زمين‌گرمايي در روسيه توسعه زيادي يافته است. در واقع وزارت علوم روسيه متولي توسعه طرحهاي كاربرد انرژي زمين‌گرمايي در كشور است.

كاربرد انرژي زمين‌گرمايي در منطقه كامچاتكا
شبه جزيره كامچاتكا همراه با جزاير كوريل در منتهي‌اليه شرق روسيه واقع شده است. ساكنين اين مناطق جهت تامين برق مورد نياز خود وابستگي شديدي به سوخت فسيلي وارداتي دارند. اخيراً هزينه توليد برق در نواحي مذكور به 25 سنت به ازاء هر كيلووات ساعت بالغ شد كه متعاقب آن سياستگزاران انرژي بر آن شدند تا استراتژي پيشين خود را تغيير داده و توجه بيشتري به منابع انرژيهاي تجديد‌پذير كنند. يكي از انواع انرژي‌هاي تجديد‌پذير، انرژي زمين‌گرمايي است كه روسها تجربيات فراواني در خصوص بهره‌برداري از آن دارند. آنها تاكنون حدود 1000 حلقه چاه در زمينه اكتشاف و استخراج منابع زمين‌گرمايي حفر كرده‌اند كه رقم بسيار قابل توجهي است. منطقه كامچاتكا داراي ذخاير فراوان انرژي زمين‌گرمايي است كه با مطالعات اكتشافي صورت گرفته، پتانسيل آنها برآورد شده است. طبق محاسبات بعمل آمده، منابع زمين‌گرمايي مذكور قادر خواهند بود برق مورد نياز شبه جزيره كامچاتكا را با هزينه بسيار كمتري نسبت به سوختهاي فسيلي تامين كنند.

منطقه زمين‌گرمايي ماتنوسكي
اين منطقه در جنوب شبه‌جزيره كامچاتكا قرار دارد. در واقع اين منطقه زمين‌گرمايي بخشي از منطقه آتشفشاني كامچاتكاي جنوبي است كه در حدود 8 كيلومتري شمال كوه آتشفشاني ماتنوسكي واقع شده است. نزديك‌ترين منطقه مسكوني به آن شهر پتروپاولوسك – كامچاتسكي است كه 125 كيلومتر بامنطقه زمين‌گرمايي فاصله دارد. در زمستان دسترسي به منطقه زمين‌گرمايي مشكل است زيرا در اين ايام بدليل بارش سنگين برف صرفاً با انجام عمليات برق روبي مي‌توان از جاده‌ها عبور كرد. منطقه زمين‌گرمايي ماتنوسكي يكي از بزرگترين نواحي روي كره زمين است كه حجم زيادي از حرارت داخل زمين به سطح آن راه مي‌يابد. بر اساس مطالعات اكتشافي بعمل آمده مشخص شده است كه منابع زمين‌گرمايي مناطق كامچاتكا و جزاير كوريل مشتركاً قادر به توليد 2000 مگاوات برق هستند.
اين منطقه كه حدود 30 كيلومتر مربع وسعت دارد شامل آثار و شواهد حرارتي است كه در مجاورت آتشفشانهاي فعال وسيستمهاي زمين‌گرمايي حرارت بالا قرار دارند. در جنوب منطقه نيز كوه آتشفشان ماتنوسكي وجود دارد كه در مجاورت آن گازفشانهاي حرارت بالا و چشمه‌هاي آبداغ مشاهده مي‌شوند واز يال شمالي و دهانه آن نيز بخار خارج مي‌شود.
اين منطقه از نظر فعاليت آتشفشاني بسيار فعال است و در آن دو آتشفشان فعال وجود دارد: ماتنوسكي و گورلي. البته يك آتشفشان خاموش و فرسايش يافته نيز به نام ژيروفسكي نزديكي منطقه زمين‌گرمايي به چشم مي‌خورد. در اطراف دهانه آتشفشان ماتنوسكي فعاليت‌هاي شديد گازفشاني مشاهده مي‌شود. آخرين فعاليت كوه آتشفشاني ماتنوسكي در سال 2001 رخ داد. در آن هنگام ناگهان دهانه آتشفشان منفجر شد كه بر اثر آن خاكسترهاي آتشفشاني به هوا پرتاب شدند.
اكتشاف منطقه زمين‌گرمايي ماتنوسكي طي سالهاي 1978 تا 1990 انجام شده است. تاكنون بيش از 80 حلقه چاه كه عمق آنها بين 1000 تا 2500 متر است در منطقه‌اي به وسعت km225 حفر شده است.
با استفاده از نتايج عمليات حفاري، تا حدود زيادي حدوده مخزن ماتنوسكي مشخص شد. در حال حاضر در نظر است كه يك نيروگاه 120 مگاواتي در مركز منطقه زمين‌گرمايي احداث شود. ماتنوسكي از نوع آبداغ بالنده است. بدين معني كه سيال غالب در مخزن آبداغ است. طبق برآوردهاي بعمل آمده منبع زمين‌گرمايي ماتنوسكي توانايي توليد 300 مگاوات برق را دارد.
به طور كلي منابع زمين‌گرمايي منطقه كامچاتكا به دو دسته حرارت بالا و حرارت پايين تقسيم‌بندي مي‌شوند. منابع حرارت بالا (150 درجه سانتي‌گراد) داراي پتانسيلي معادل MWe1130 هستند. منابع حرارت پايين (150 > درجه سانتي‌گراد) داراي پتانسيل MWt 1345 براي يك دوره 100 ساله هستند. تاكنون طبق اكتشافات انجام شده بيش از 20 ميدان زمين‌گرمايي در منطقه كامچاتكا كشف شده است.
در بين همه ميدانهاي كشف شده ميدان زمين‌گرمايي ماتنوسكي ميداني شاخص به شمار مي‌رود. تاكنون تمامي مطالعات اكتشافي ضروري در اين ميدان انجام شده است و اكنون براي استفاده‌هاي مختلف (توليد برق و كاربردهاي صنعتي) كاملاً آماده است. حدود 30 درصد چاههاي حفر شده در ميدان ماتنوسكي،‌چاههاي توليدي هستند.
سيالهاي توليد شده از ميدان مذكور مخلوط بخار خشك و بخار مرطوب است كه درجه حرارت آن بيش از 240 درجه سانتي‌گراد بوده و آنتالپي آن معادل Kcal/kg 660 است. از نظر تركيب شيميايي، سيال خروجي از چاهها در زمره آبهاي كلريده، كلريده- سولفاته قرار مي‌گيرندكه آنيونهاي آنها سولفات و كلريد و مهمترين كاتيونهاي آنها سديم و كلسيم هستند. مهمترين گاز غيرقابل ميعان مخزن اسيد كربنيك (بيش از 70 درصد وزني) است. به علاوه در سولفيد هيدروژن، نتيروژن، اكسيژن،‌متان و هيدروژن نيز وجود دارد. ميزان H2S موجود در سيال مخزن به طور ميانگين حدود 10 درصد حجم كل گازهاي خروجي از چاهها است.

نيروگاه زمين‌گرمايي ماتنوسكي
در مرحله اول، يك نيروگاه 12 مگاواتي احداث شد. اين نيروگاه در حقيقت يك نيروگاه زمين‌گرمايي نمونه (پايلوت) از مجموعه‌اي از چند نيروگاه زمين‌گرمايي است كه در منطقه ماتنوسكي ساخته و راه‌اندازي خواهد شد. در هنگام احداث نيروگاه ماتنوسكي موارد زير موردتوجه قرار داشت:
• سيستم آماده ‌سازي بخار مدولار كه به صورت پيش ساخته بودو پس از مونتاژ مورد استفاده قرار گرفت.
• اغلب اجزاء نيروگاه (شامل توبوژنراتورها، قطعات الكتروتكنيكي، كنترل پانل اصلي و ...) در كارخانه ساخته شده و در محل نيروگاه به يكديگر متصل شدند.
• با استفاده از كندانسورهاي هوايي از تماس مستقيم سيال زمين‌گرمايي با محيط اطراف جلوگيري شد.
سيال دو فازي (مخلوط آبداغ وبخار) از طريق لوله‌ها در مخزن جمع‌آوري شده و پس از انجام عمل جدايش در دو مرحله به سمت سه واحد قدرت كه ظرفيت هر يك 4 مگاوات است، هدايت مي‌شود. شكل (5). بخار با فشار P0=0..8 Mpa و درجه حرارت 170 درجه سانتي‌گراد ودر حالتي كه كاملاً خشك است (ميزان رطوبت آن كمتر از 05/0 درصد است) وارد توربين مي‌شود. كيفيت بخار در ورودي توربين مشابه كيفيت آن در نيروگاههاي حرارتي فشار متوسط است. به منظور افزايش كارايي كاربرد انرژي زمين‌گرمايي، آبداغ (داراي درجه حرارت 170درجه سانتي‌گراد) بعد از جداكننده‌ها به سمت مخازن تبخير آني هدايت مي‌شود. دراين مخازن بخار داراي فشار 0.4 Mpa توليدمي‌شود. از اين بخار (حدود 10 تن بر ساعت) در اجكتورها جهت مكش و جدايش گازهاي غيرقابل ميعان و بيوژه گاز سولفيد هيدروژن (H2S) استفاده مي‌شود. گاز H2S خارج شده از كندانسور، وارد دستگاه جاذب 13 مي‌شود كه درآن گاز H2S در بخار چگالش يافته حل شده به سمت چاههاي تزريقي هدايت مي‌شود. همانگونه كه مشخص است گاز مذكور بدون هيچ ارتباطي با محيط اطراف مجدداً به درون مخزن زمين‌گرمايي تزريق مي شود. آب چگاليده خروجي از كندانسور به اندازه كافي خالص و تميز بوده صرفاً داراي مقدار كمي از املاح گوناگون به صورت محلول است. بنابراين چنانچه در طراحي سيكل توليد برق، درجه حرارت آب چگاليده حدود 50 درجه سانتي‌گراد در نظر گرفته شود،‌مي‌توان آنرا بدون مشكل رسوبگذاري در لوله‌ها و چاههاي تزريقي به درون چاهها تزريق كرد.
كنترل سه واحد قدرت توسط تابلوي كنترل اصلي انجام مي‌شود. 6 مدول كندانسور هوايي درارتفاع 6 متري از صفحه توربوژنراتورها واقع شده است. هر مدول كندانسور هوايي از 8 مجموعه بهم پيوسته از لوله‌هاي فولادي (ضد زنگ) كه داراي پوششي از جنس روي است تشكيل شده است. خود لوله‌ها نيز توسط صفحات آلومينيومي دندانه‌دار (كه ارتفاع هر دندانه cm5/1 است) پوشيده شده است.
سيستمهاي آماده‌سازي بخار يروگاه در كارخانه به صورت مدول و يكپارچه ساخته شده است. پس از آزمايش مدول دركارخانه آنها را توسط هواپيماهاي باري سنگين به كامچاتكا منتقل كردند. نهايتاً مدولها پس از نصب تحت شرايط واقعي با سيال زمين‌گرمايي مورد آزمايش قرار گرفتند. در مدول پمپ وچند سيستم مجزا وجود دارند شامل پمپ‌هاي سيستم تزريق، پمپ‌هاي يدكي و آتش‌نشاني و تابلوهاي كنترل الكتريكي. علاوه بر اين در هنگام بهره‌برداري، سيستم حفاظتي خاصي سبب جدايش رسوبات و املاح در توربين‌ها و كندانسورهاي هوايي مي‌شود.
توربين و ژنراتور روي يك شاسي واحد نصب شده‌اند كه شامل سيستم پمپ روغن روان‌كننده و مخزن مربوطه آن نيز مي شود. توربين مستقيماً (بدون دنده كاهنده) به ژنراتور متصل بوده فركانس گردش آن معادل 50 دور در ثانيه است. هر واحد توربوژنراتور به طور مجزا در يك مدول قرار دارد. شركت سازنده در طراحي و ساخت توربينها از تجربيات خود در ساخت توربينهاي صنعتي و توربينهاي كشتي كمك گرفته است.
توربينهاي مذكور داراي بخش‌هاي زير هستند:
• پايه‌هاي قابل انعطاف در بخش جلويي سازه نگهدارنده
• واحد تنظيم هيدروليكي در جلوي توربين
• يك ياتاقان نگهدارنده مقاوم همراه با پمپ روغن در بخش جلويي سازه نگهدارنده
توربين نيروگاه ماتنوسكي نسبت به توربينهاي صنعتي و كشتي‌ها دو تفاوت مهم دارد كه عبارت هستند از:
1- كنترل بخار در لوله ورودي بوسيله دمپردوراني پروانه‌اي انجام مي‌شود.
2- بخار ورودي به واحد قدرت از بالا وسقف واحد، وارد توربين مي‌شود.
3- همه 10 طبقه توربين داراي سيستم جداسازي رطوبت پيشرفته‌اي هستند.

مرحله اول توسعه نيروگاه
در حال حاضر مرحله اول توسعه نيروگاه ماتنوسكي با ظرفيت 50 (25×2) مگاوات بوسيله يك شركت روسي در حال انجام است. هزينه‌هاي اجراي مرحله اول توسعه نيروگاه را مشتركاً بانك اروپايي توسعه وبازسازي و چند شركت روسي تقبل كرده‌اند. مرحله اول توسعه نيروگاه شامل موارد زير مي‌شود.
ساختمان اصلي با امكانات مورد نياز جهت توربينها، تابلوي كنترل واحد قدرت، جداكننده‌ها، تجهيزات الكتروتكنيكي و يك مهمانسرا براي مهندسين ناظر در ساختگاه نيروگاه.
در ساختگاه نيروگاه،‌محلي براي پست‌ها و كارگاههاي تعمير و نگهداري تجهيزات در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر طبق قراردادهاي منعقد شده براي حفاري وتعمير چاههاي زمين‌گرمايي منطقه، ميزان دبي و فشار بخار لازم براي مرحله دوم توسعه نيروگاه به ترتيب كمتر از t/h320 و 7 بار خواهد بود. اين حجم بخار نه تنها مرحله اول توسعه را پوشش مي‌دهد بلكه بخار لازم براي مرحله دوم را نيز تامين مي‌كند. البته اين فشار و دبي مربوط به بخار ورودي به جدا‌كننده‌هاي نيروگاه خواهد بود. سيستم‌هاي آماده ‌سازي بخار نيروگاه شامل جداكننده‌ها، صدا خفه‌كن و سايرتجهيزات هستند. اين سيستم ها بايد به نحوي عمل كنند كه رطوبت بخار خروجي از آنها بيش از 05/0 درصد نباشد.
آبداغ چگاليده همراه با آبداغ جدا شده از جداكننده‌ها قبل از تزريق مجدد از يك سيستم ذوب برق عبور مي‌كند و بدين ترتيب از حرارت آن جهت ذوب برف و يخ محيط نيروگاه استفاده مي‌شود.
يك شركت روسي خط انتقال kv220 را از نيروگاه ماتنوسكي تا پست آواچا 18 در شهر اليزوو به طول 70 كيلومتر احداث خواهد كرد. شركتي ديگر هم جاده‌اي را بين شهر پتروپاولوسك – كامچاتسكي ونيروگاه زمين‌گرمايي ماتنوسكي خواهد ساخت. در واقع از اين جاده جهت انتقال تجهيزات نيروگاهي شامل توربوژنراتورها وساير تجهيزات فني (كه وزن هر يك از آنها به 50 تن نيز مي‌رسد) به ساختگاه نيروگاه استفاده خواهد شد.

واحد چهارم نيروگاه همراه با سيكل تركيبي
در سال 1965، دانشمندان روسي توانستند سيكلي را ابداع كنند كه به كمك آن مي‌توان از آبداغ گرمتر از 80 درجه سانتي‌گراد نيز برق توليد كرد. به منظور طراحي و آزمايش تجهيزات سيكل تركيبي نيروگاه ماتنوسكي تحت شرايط طبيعي و واقعي (درجه حرارت كم محيط، بارش برف فراوان تا ارتفاع 12 متر، باد قوي و لرزه خيزي بالا) شركت ژئوترم كار روي واحد چهارم نيروگاه ماتنوسكي را آغاز كرد. در حال حاضر واحد چهارم سيكل تركيبي در حال نصب است. در واقع هدف از طراحي و اجراي واحد چهارم، بكارگيري سيال دو فازي اضافي است كه از چاههاي زمين‌گرمايي خارج شده و توسط سه واحد قدرت موجود استفاده نمي‌شود. در بالاترين بخش سيكل، يك توربين از نوع بدون كندانسور با ظرفيت 3 مگاوات نيز نصب خواهد شد.
سيال دو فازي از دو واحد جداكننده عبور كرده و بخار جدا شده به سمت توربين بخار هدايت مي‌شود. بخار مرطوب خروجي توربين، چگاليده شده وسپس در لوله‌هاي كندانسور – اواپراتور خنك مي‌شود.
فشار بخار خروجي از توربين حدود 03/0 تا 11/0 مگاپاسكال است. توربينها،‌ژنراتورها و تجهيزات تبادل حرارت روي يك صفحه كه 5 متر از سطح زمين ارتفاع دارد، مستقر شده‌اند. به منظور جلوگيري از ريزش برف سنگين زمستاني نيز تمامي تجهيزات در يك مرحله سرپوشيده قرار دارند. از سوي ديگر جهت ممانعت از جمع شدن برف و يخ‌زدگي سطوح تبادل حرارت روي صفحات كندانسور‌هاي هوايي، اين صفحات رو به بيرون شيب دارند.
فن‌ها و الكتروموتورها در معرض جريان هواي پيش گرم شده قرار دارند تا دچار شوك حرارتي نشوند. تجهيزات الكتروتكنيكي و ساير سيستمهاي كنترل خودكار در يك محفظه مخصوص قرار دارند كه داخل آن نيز توسط هواي گرم، گرم نگه داشته مي‌شود.
ظرفيت نهايي واحد قدرت 9 مگاوات خواهد بود. نيروگاه دو مداره با ظرفيت اسمي 8/6 مگاوات، طراحي و ساخته خواهد شد. در واقع اين نيروگاه يك مدل نمونه (پايلوت) از مجموعه‌اي از مدولهاي قدرت دو مداره خواهد بود. در آينده اين مدولهاي قدرت در واحدهاي سيكل‌ تركيبي مرحله دوم توسعه نيروگاه بكار گرفته خواهند شد. علاوه براين مدولهاي مذكور در احداث نيروگاههاي زمين‌گرمايي دو مداره جديد با ظرفيت 6 و 12 مگاوات نيز بكار خواهند رفت.
در حين طراحي، ساخت و آزمايش واحدهاي قدرت سيكل تركيبي چندين مشكل علمي و فني به شرح زير بوجود آمد:
- انتخاب سيال عامل بهينه (داراي نقطه جوش پايين)
- تعيين حداقل درجه حرارت آبداغ خروجي از سيستم براي جلوگيري از رسوب مواد سيليسي
- انتخاب روش بهينه براي خارج كردن گازهاي غيرقابل ميعان از كندانسور- اواپراتور
- در نظر گرفتن ملاحظات زيست‌محيطي براي حذف گاز H2S از محوطه نيروگاه
شرايط آب وهوايي منطقه ماتنوسكي بسيار استثنايي است زيرا از يك سو در نواحي شمالي كره زمين قرار داشته و از سوي ديگر در ارتفاع قابل توجهي از سطح دريا واقع شده است. ميانگين درجه حرارت ساليانه اين منطقه 5/1 درجه سانتي‌گراد است. درجه حرارت ميانگين آن در يك دوره هشت‌ماهه (از آبان تا خرداد) كمتر از 5 درجه سانتي‌گراد است. اين درجه حرارت كم هوا به مهندسان طراح سيكل قدرت اجازه مي‌دهد كه درجه حرارت چگاليده رادر كندانسور تا حدود 10 الي 20 درصد كاهش دهند كه اين موضوع خود سبب افزايش 20 الي 24 درصد قدرت خروجي از نيروگاه در مقايسه با نيروگاههاي زمين‌گرمايي كه در نواحي بسيار گرم يا معتدل قرار دارند، مي‌شود.
مزيت ديگر درجه حرارت كم آبداغ خروجي از كندانسور اين است كه بر اثر هر گونه كاهش فشار چاههاي توليدي، نقصان كمي در قدرت خروجي نيروگاه رخ مي‌دهد.
توليد برق در سيكل تبخير آني نيروگاه ماتنوسكي با مشكلاتي همراه است. به عنوان مثال درتوربينها به حجم نسبتاً زيادي بخار نياز است و ارتفاع پره‌هاي طبقات آخر توربين نيز زياد است. هر دو عامل مذكور سبب كاهش كارايي سيكل توليد برق مي‌شوند. از سوي ديگر حذف گازهاي غيرقابل ميعان از كندانسور تحت فشار آب اشباع مستلزم صرف انرژي زيادي است. بنابراين به منظور رفع مشكلات فوق، مهندسان، سيكل تركيبي را پيشنهاد كردند. در واقع اين سيكل، تركيبي از سيكل تبخير آني و سيكل دو مداره است. سيال عامل واحد قدرت داراي نقطه انجماد پايين بوده كاركرد خوب آنرا در فصل زمستان تضمين مي كند. بدين معني كه سيال فوق در هنگام توقف عملكرد نيروگاه يخ نمي‌زند.

واحدهاي سيكل تركيبي مرحله دوم توسعه نيروگاه
همزمان با برنامه توسعه كاربرد انرژي زمين‌‌گرمايي در منطقه كامچاتكا، مرحله دوم توسعه نيروگاه به ظرفيت 60 مگاوات نيز آغاز شده است. ساخت مرحله سوم نيروگاه با ظرفيت 100 مگاوات هم برنامه‌ريزي است.
دلايل زير سياستگزاران انرژي را بر آن داشت تا مراحل دوم و سوم توسعه نيروگاه را طراحي و برنامه‌ريزي كنند:
1- داشتن شناخت كافي از منبع زمين‌‌گرمايي ماتنوسكي
2- وجود جاده و خط انتقال برق در منطقه
3- تجربيات بدست آمده از عملكرد نيروگاه زمين‌گرمايي ماتنوسكي
4- وجود برق در محل ساختگاه نيروگاه جهت اجراي سريعتر طرحهاي توسعه‌اي
بر اساس مطالعات اوليه، مرحله دوم توسعه نيروگاه، شامل دو واحد قدرت از نوع سيكل تركيبي است كه كل مصرف بخار و آبداغ آن به ترتيب معادل 320 و 640 تن بر ساعت است.
در مرحله دوم توسعه نيروگاه، هر واحد قدرت شامل يك توربين بخار (از نوع بدون كندانسور) داراي ظرفيت 12 مگاوات وسه مدول سيكل دو مداره است كه ظرفيت هر يك از مدولها 6 مگاوات است. ظرفيت نهايي واحدهاي سيكل تركيبي حداقل 20 درصد بيش از واحدهاي تبخير آني مرحله اول بوده ودر نتيجه اقتصادي‌تر هستند.
در خاتمه اين نكته نيز شايان ذكر است كه اگر تمام انرژي‌ الكتريكي مورد نياز منطقه كامچاتكا از منابع زمين گرمايي تامين شود، ساليانه تقريباًً معادل 000/900 تن در مصرف سوختهاي فسيلي صرفه‌جويي خواهد شد.

[ چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ 21:5 ] [ وحید تمشیتی ]

اجزای اصلی شبکه های امروزی توسط نوعی کابل کشی به یکدیگر متصل شده اند که بعنوان رسانه ارتباطی شبکه عمل میکند و سیگنالهای اطلاعاتی را بین کامپیوتر ها حمل میکند. انواع مختلفی از کابلها وجود دارند که انواع نیازهای شبکه های بزرگ و کوچک را فراهم میکنند. از انواع کابلهای مختلفی که شرکتهای تولیدی عرضه میکنند (بالغ بر بیش از 2200 نوع کابل) انواع زیر بحث اصلی کابل کشی شبکه را تشکیل میدهند:

 1. کابل هم محور (coaxial)
 2. زوج تابیده شده (twisted-pair)

با روکش (shielded)

بدون روکش (unshielded)

 1. فیبر نوری (fiber-optic)

کابل coaxial

این نوع کابل امروزه به عنوان بیشترین کابل استفاده شده در شبکه ها به حساب می آید و دلایل زیادی برای استفاده وسیع از آن وجود دارد. کابل coaxial تقریبا گران، سبک، انعطاف پذیر و برای کار کردن بسیار آسان میباشد و آن قدر معمول است که به عنوان یک استاندارد محبوب در آمده است. در ساده ترین شکل آن کابل coaxial تشکیل شده است از یک هسته ساخته شده از مس خالص که توسط روکشی پوشیده شده است ، یک روکش فلزی توری مانند و یک روکش بیرونی. همچنین نمونه 4 روکشی آن نیز برای محیطهایی با ارتباطات بالاتر موجود میباشد. هسته کابل coaxial حامل سیگنالهای الکتریکی میباشد که درواقع همان اطلاعات ما را تشکیل میدهد. این هسته سیمی میتواند تک رشته ای یا بصورت چند رشته ای باشد. اگر بصورت تک رشته ای باشد معمولا جنس آن از مس است.

هسته توسط یک عایق پوشیده شده است که آن راا از توری سیمی موجود در کابل جدا مینماید. توری سیمی زمین مدار میباشد. و سیگنالهای الکترونیکی گذری از هسته را در مقابل noise و crosstalk محافظت مینماید. Crosstalk عبارت است از سیگنالی که به علت عبور جریان از سیمهای اطراف در هسته ایجاد میشود. همواره هسته و توری سیمی باید توسط عایق از همدیگر جدا گردند، در صورتی که در نقطه ای از سیم همدیگر را لمس کنند. کابل اتصال کوتاه شده است و noise به درون سیم مسی هسته راه پیدا میکند که این باعث تخریب اطلاعات میگردد.
کل این مجموعه توسط یک روکش بیرونی غیر هادی که معمولا از پلاستیک یا تفلون ساخته میشود پوشیده میگردد. کابل
coaxial مقاومت بیشتری در مقابل افت سیگنال نسبت به کابلهای twisted-pair دارد. به دلیل مقاومت کابل coaxial این کابل انتخاب خوبی برای فاصله های دورتر و سرعتهای بالاتر انتقال اطلاعات توسط دستگاههای ارتباطی میباشند.

انواع کابل coaxial

دو نوع کابل coaxial موجود است:

 1. نازک (thinnet)
 2. ضخیم (thicknet)

این که شما چه نوعی را انتخاب میکنید بستگی به خاص شما دارد.

نوع کابل thinnet

Thinnet یک کابل coaxial انعطاف پذیر به ضخامت 25/0 اینچ میباشد. بخاطر انعطاف و سادگی استفاده ، تقریبا در نصب هر نوع شبکه ای میتوان از آن استفاده کرد. در شبکه هایی از thinnet استفاده میکنند که کابل شبکه مستقیما به کارت شبکه متصل میشود.
این نوع کابل میتواند سیگنال را تقریبا 185 متر بدون اینکه شروع به افت دامنه بکند حمل نماید. کارخانه های کابل سازی قرار دادهایی برای تولید انواع مختلف کابل دارند. کابل
thninnet در خانواده ای از کابلها بنام rg-58 قرار دارد و امپدانس معادل 50 اهم دارا میباشد. امپدانس مقاومت سیم میباشد که برحسب اهم اندازه گیری شده است. اختلاف اصلی در کابلهای خانواده RG-58 هسته کابل میباشد که ممکن است به شکل تک رشته یا چند رشته باشد.

نوع کابل thicknet

Thicknet یک کابل coaxial ضخیم به قطر 5/0 اینچ میباشد. بعضی اوقات ممکن است این نوع کابل را کابل استاندارد Ethernet بنامند. زیرا برای اولین بار در معماری معروف شبکه Ethernet بکار برده شده است.
هرچه هسته مس ضخیم تر باشد به همان اندازه کابل میتواند سیگنال را به فاصله طولانی تر حمل کند این بدین معناست که کابلهای
Thicknet سیگنال را بیشتر از کابلهای Thinnet میتوانند جمل کنند. کابل Thinnet میتواند سیگنال را تا 500 متر حمل کند. به دلیل این که این کابل میتواند پشتیبان انتقال اطلاعات صحیح به فاصله های دورتر باشد معمولا از آن به عنوان ستون فقرات و ارتباط دهنده چندین شبکه محلی با کابل Thinnet استفاده میکنند. دستگاهی بنام Transceiver کابل هم محور Thinnet را به کابل هم محور بزرگتر Thicknet اتصال میدهد.
اما این اتصال باید توسط کارت یکی از دستگاههای کامپیوتر متصل به کابل
Thinnet انجام گیرد. بدین صورت که دربالای قطعه Transceiver نواری بنام Vampire وجود دارد که از درون با هسته سیم Thicknet مرتبط میباشد  و برای تبادل اطلاعات از یک کابل مجزای چند رشته ای بنام کابل Transceiver استفاده میشود که یک سر آن به قطعه Trancceiver و سر دیگر آن به پورتی از کارت شبکه بنام AUI متصل میگردد. نام دیگر این پورت DIX میباشد زیرا توسط شرکتهای Digital – intel – Xerox طراحی شده است.

Thinnet در مقایسه با Thicknet

به عنوان یک قاعده کلی هر چه کابل ضخیم تر باشد کارکردن با آن مشکل تر میگردد. کابل نازک انعطاف پذیر ، برای نصب آسان و تقریبا ارزان میباشد. کابل ضخیم براحتی خم نمیشود و برای کار مشکل تر میباشد. بنابراین در هنگام کار و عبور دادن سیم از محلهای تنگ و پرپیچ و خم باید این مسائل را مد نظر قرار داد. در ضمن کابل ضخیم گران تر از کابل نازک میباشد، اما میتواند سیگنالهای را به فاصله دورتری هدایت کند.

اتصالات کابل coaxial

هم کابل Thinnet و هم کابل Thicknet قطعات اتصالی به نام (British Naval Connector) BNC را برای ارتباط با قطعات دیگر استفاده میکنند. برای ارتباط دادن کابل با کامپیوترها قطعات مهم و مختلفی از خانواده اتصالی BNC به شرح زیر موجود میبشد:

 • اتصال دهنده کابل BNC: این اتصال دهنده به انتهای باز کابلها بسته میشود.
 • اتصال دهنده T شکل BNC: این اتصال دهنده کارت شبکه را به کابل شبکه متصل مینماید.
 • اتصال دهنده مغزی BNC: این اتصال دهنده برای مرتبط کردن دو قطعه کابل شبکه و ایجاد کابل طویلتر به کار میرود.
 • قطعه پایان دهنده BNC: این قطعه انتهای کابل گذرگاه شبکه را برای جذب سیگنال رفت و برگشت میبندد. بدون این قطعه، یک شبکه Bus   از کار خواهد افتاد.

انواع روکش کابل coaxial

1.                                                                                (pvc) Polyvinyl chloride

2.                                                                                Plenume

که از نمونه PVC آن برای کابل کسی روکار که معمولا میتوان آن را در سازمانها و ادارات به چشم مشاهده کرد و از نمونه Plenume برای کابل کشی توکار استفاده میشود. در صورت بروز حرق نمونه PVC آن باعث پخش گازهای سمی در محیط میگردد. درساختن کابلهای Plenume از مواد شیمیایی استفاده شده است که ضد حریق میباشند و کمترین دود را از خود در موقع سوختن به محیط اطراف منتشر میکند. بنابراین وع کابلها گران تر میباشند. ضمنا انحطاف آنها از کابلهای PVC کمتر است.

نکات قابل توجه در مورد کابل coaxial

معمولا از کابل coaxial وقتی استفاده میکنید که به موارد زیر نیاز داشته باشید:

 1. رسانه ای که میبایست صدا، تصویر متحرک و داده را انتقال دهد.
 2. انتقال اطلاعات به فواصل دور با کمترین هزینه
 3. داشتن سطح قابل قبولی از امنیت داده ها در مقابل Noise

کابل Twisted-pair

در ساده ترین شکل کابل Twisted-pair دارای یک زوج سیم به هم تابیده از مس که دارای روکش میباشد. دونوع کابل Twisted-pair وجود دارد، روکش دار یا (Shielded Twisted-pair) STP و بدون روکش یا (Unshielded Twisted-pair) UTP . معمولا گروهی از این کابلها درکنار هم قرار میگیرند و یک کابل گروهی Twisted-pair بوجود می آورند. پیچیدگی این کابلها باعث میشود که Noise الکتریکی حاصل از جریان واقع در زوج سیمهای دیگر و منابع الکترومغناطیسی مانند، موتورهای الکتریکی ، رله ها و ترانسهای برق خنثی گردد.

کابل  UTP

معمول ترین نوع کابل Twisted-pair نوع بدن روکش آن با مشخصه 10 Base T میباشد که به سرعت بعنوان یکی از محبوب ترین نوع کابل کشی برای شبکه LAN شناخته شد. بیشترین طول یک قطعه از آن میتواند 100 متر باشد. دلیل استفاده زیاد از چنین کابلی این میباشد که معمولا تلفنهای سیستم شهری که اداره مخابرات برای مشترکان خود استفاده کرده است از این نوع کابل یعنی UTP میباشد و طراحان شبکه معمولا این نکته را مد نظر قرار میدهند که میتوانند از این کابلهای موجود برای انتقال اطلاعات توسط کامپیوتر استفاده کنند. یکی از مشکلات اصلی کابلهای Twisted-pair وجود مساله Crosstalk میباشد. یعنی این که سیگنالهای عبوری از یک زوج با سیگنالهای عبوری در زوج دیگر ترکیب میشوند. برای کاهش Crosstalk معمولا کابل روکش شده استفاده میشود دارد. منظور از مدلاسیون ، مدل کردن سیگنالهای الکترونیکی برروی شعاعهای نورانی است. فیبر نوری بهترین کابل برای انتقال اطلاعات با نرخ بالا و سرعت بسیار زیاد است. زیرا هیچ گونه Noise و تخریب موجی در آن وجود ندارد.

ساختمان فیبر نوری

فیبرهای نوری تشکیل شده اند از یک استوانه شیشه ای بسیار نازک بنام هسته که توسط لایه ضخیم تر از شیشه پوشیده شده است. که به این لایه Cladding میگویند. بعضی اوقات فیبرهای نوری از پلاستیک شاخته میشوند. جنس پلاستیک برای نصب و کارکردن راحت تر است ، اما نمیتواند نور را به اندازه ای که شیشه منتقل میکند عبور دهد به همین دلیل معمولا از ترکیب پلاستیک و شیشه در ساخت آنها استفاده میشود که همان جنس فایبرگلاس میباشد، که دارای شفافیت شیشه و انعطاف در حد پلاستیک را دارا میباشد. هرفیبر نوری سیگنال را تنها دریک جهت هدایت میکند بنابراین معمولا هرکابل فیبر نوری شامل دوفیبر نوری، یکی برای ارسال و دیگری برای دریافت میباشد که توسط یک روکش پلاستیکی تیره رنگ با همدیگر پوشانده شده اند. سرعت انتقال اطلاعات برروی فیبر نوری قابل مقایسه با ارتباطهای الکتریکی نیست و سرسام آور و سریع میباشد. نمونه های تولید شده فعلی سرعت انتقال اطلاعاتی بین 100 مگابیت برثانیه تا حدود 1 گیگابایت بر ثانیه دارند و میتوانند اطلاعات را تا مایلها انتقال دهند

نکات قابل توجه در رابطه با فیبر نوری

از فیبرهای نوری در هنگامی استفاده کنید که:

 • وقتی که نیاز به انتقال اطلاعات با سرعتهای بسیار بالا، در فواصل دور و  با رسانه ای مطمئن دارید.

در موارد زیر از فیبر نوری استفاده نکنید:

 • در آینده گسترش زیادی برای شبکه خود پیش بینی نمیکنید.
 • افراد متخصص نصب صحیح و اتصال دستگاهی به آن را ندارید.

فراموش نکنید که قیمت کابل کشی فیبر نوری تقریبا اندازه کابل کشی مسی بسیار پیشرفته تمام میشود و بنابر این مقرون به صرفه است که از فیبر نوری استفاده شود.

انتقال سیگنال

دو تکنین انتقال سیگنالهای کد شده برروی کابل استفاده میشود:

 1. باند اصلی (Baseband)
 2. باند سریع (Broadband)

روش انتقال Baseband

سیستمهای Baseband برای انتقال اطلاعات برروی یک کانال منفرد از سیگنالهای دیجیتال استفاده میکنند. سیگنالها به شکل پالسهای متناوبی از الکتریسیته یا نور در کابل جریان پیدا میکنند. در این نوع انتقال اطلاعات ، کل پهنای باند کانال ارتباطی برای انتقال تنها یک سیگنال منفرد داده ای استفاده میشود. منظور از پهنای باند یک کابل، یا یک کانال ، انتقال اطلاعات ، اختلاف بین بیشترین و کمترین فرکانسهایی است که میتوانند برروی کابل حمل شوند.
در حین این که سیگنال طول کابل شبکه را طی میکند دامنه آن شروع به کاهش و اگر طول کابل زیاد، نتیجه سیگنالهایی خواهد بود که بسیار ضعیف شده یا به کلی از بین رفته است بعنوان یک حفاظ در سیستمهای
Baseband معمولا از دستگاههای Repeater برای تقویت دامنه سیگنال استفاده میشود.

روش انتقال Broadband

سیستمهای Broadband برای انتقال اطلاعات برروی کابل از سیگنالهای آنالوگ و یک بازه فرکانسی استفاده مینماید. در انتقال آنالوگ سیگنالها یکنواخت و پشت سر هم و دریک جهت برروی رسانه فیزیکی انتقال ، که همان کابل باشد به شکل امواج الکترومغناطیس یا نوری جریان پیدا میکنند. چنانچه پهنای باند کافی برروی رسانه فیزیکی فراهم باشد میتوان از چندین سیستم انتقال آنالوگ همانند تصاویر تلویزیون و داده های شبکه به طور همزمان برروی یک کابل استفاده کرد. به این مفهوم که اطلاعات تصویر مربوط به تلویزیون را دربازه فرکانس مشخص، و اطلاعات مربوط به شبکه کامپیوتری را در بازه فرکانس دیگری که با بازه قبلی تداخل ندارد ارسال کنیم.
درسیستمهای
Baseband معمولا برای تقویت دامنه سیگنال از دستگاههای Repeater استفاده میشود که سیگنال گرفته شده در ورودی را در خروجی بازسازی میکند اما در سیستمهای broadband از دستگاههای آمپلی فایر (Amplifire) استفاده میشود که دامنه سیگنال آنالوگ را با مدارهای ترانزیستوری تقویت میکند. بخاطر این که جریان سیگنال در انتقال Broadband سک طرفه میباشد باید به طریقی دو راه ارتباطی ایجاد کرد تا دستگاهها هم بتوانند اطلاعات را بفرستند و هم دریافت کنند. برای ایجاد این دوراه دوروش متفاوت وجود دارد که عبارتند از:

 1. پیکربندی Mid-splite : که در این روش پهنای باند یک کابل را به دو کانال ارتباطی با بازه فرکانس متفاوت تقسیم میکنند. آنگاه از یک کانال برای ارسال و از کانال دیگر برای دریافت اطلاعات استفاده میکنند.
 2. پیکربندی Dual-cable: که در این روش از دوکابل ارتباطی استفاده میشود، یکی برای فرستادن و دیگری برای دریافت کردن اطلاعات.
[ چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ 20:55 ] [ وحید تمشیتی ]

یو اس بی ها (Universal Serial Bus) چگونه کار می کنند ؟
هر کامپیوتری که شما امروزه برای خانه یا محل کار خود می خرید ، دارای یک یا چند رابط USB می باشد که در پشت آن است. این رابطهای USB این اجازه را به شما می دهند که هر گونه وسیله ای اعم از Mouse یا Printer را به راحتی و آسانی به کامپیوتر خود وصل کنید.
سیستم عامل (OS) نیز USB را پشتیبانی می کند ، بنابراین نصب راه انداز سخت افزار (Driver) نیز سریع و راحت می باشد. در مقایسه با سایر روشهای اتصال سخت افزارها به کامپیوتر مثل Parallel Port و Serial Port و یا کارتهای مخحصوصی که در Case کامپیوتر خود نصب می کنید ، سخت افزارهای دارای USB به طور باورنکردنی ساده هستند.
در این بخش از دو دیدگاه به USB نگاه خواهیم کرد. هم از دیدگاه یک کاربر و هم از نظر فنی و خواهید آموخت که چرا سیستم USB بسیار منعطف می باشد و چرا می تواند بسیاری از دستگاهها و ابزارها را پشتیبانی نماید. براستی که سیستم خارق العاده ای است.

USB چیست ؟
هر فردی که حداقل دو تا سه سال با کامپیوتر آشنایی داشته باشد مشکلی را که USB سعی در حل آن دارد را می داند. در گذشته اتصال وسایل به کامپیوترها یک دردسر واقعی بود.
• Printer ها به وسیله Parallel Port مخصوص پرینتر به کامپیوتر وصل می شوند که در بیشتر کامپیوتر ها بیشتر از یک درگاه نبود. وسایل دیگری مثل ZIP Drive که در اتصال با کامپیوتر احتیاج به سرعت بالا دارند نیز از درگاه موازی استفاده می کردند که اغلب با موفقیت نسبی و سرعت کم همراه بودند.
• ولی مودم ها از درگاه سری استفاده می کردند و همچنین برخی از چاپگرها و چیزهای مثل Palm Pilots و دوربینهای دیجیتالی. اغلب کامپیوتر ها حداکثر دو درگاه سری دارند و در اغلب موارد بسیار کند می باشند.
• سخت افزارهای دیگری که نیاز به اتصال با سرعت بیشتری داشتند ، با کارتهای خودشان ارائه می شدند که این کارتها می بایست در شیار کارت در داخل Case کامپیوتر قرار می گرفتند. متاسفانه تعداد این شیار های کارت محدود می باشد و شما احتیاج به یک متخصص برای نصب نرم افزار برخی از این کارتها خواهید داشت.

هدف USB پایان دادن به این دردسرها می باشد.
USB یک راه استاندارد شده و راحت را برای اتصال تا 127 سخت افزار مختلف به یک کامپیوتر ، در اختیار شما قرار می دهد. هر سخت افزار می تواند حداکثر تا 6 مگابیت در ثانیه از پهنای باند استفاده کند ، که برای تعداد بسیاری از سخت افزارهای جانبی که اغلب مردم می خواهند به کامپیوتر خود متصل کنند به اندازه کافی سریع است. امروزه تقریبا تمام سخت افزارهایی که ساخته می شوند ، USB را دارا می باشند.

نمونه لیستی از واحدهای USB که شما می توانید بخرید به شرح زیر است :
• Printers
• Scanners
• Mice
• Joysticks
• Flight yokes
• Digital cameras
• Webcams
• Scientific data acquisition devices
• Modems
• Speakers
• Telephones
• Video phones
• Storage devices such as Zip drives
• Network connections


اتصال یک سخت افزار USB به کامپیوتر بسیار آسان است. درگاه USB را در پشت کامپیوتر پیدا کنید و اتصال دهنده USB را به آن متصل کنید.
چنانچه دستگاه شما جدید باشد ، سیستم عامل آن را به طور خودکار شناسایی کرده و دیسک راه انداز را می خواهد. چنانچه دستگاه نصب شده باشد ، کامپیوتر USB را فعال ساخته و شروع بع ارتباط می کند. (USB می تواند در هر زمان به کامپیوتر وصل و یا از آن جدا شود).
اغلب سخت افزارهای USB با کابل مخصوص خود ارائه می شوند و کابل یک فیش A دارد. در غیر اینصورت فیش آن به صورت B می باشد.
اتصال A به صورت UpStream به سمت کامپیوتر عمل می کند ، در حالی که اتصال B در جهت DownStream عمل کرده و به واحدهای مجزا متصل می شود. با استفاده از اتصال دهنده های مختلف در حالت Upstream و DownStream اختلال غیر ممکن است. اگر شما یک کابل اتصال دهنده B را به یک سخت افزار متصل کنید می دانید که کار خواهد کرد. به طور مشابه شما
می توانید هر اتصال دهنده A را به هر سوکت A متصل کنید و مطمئن باشید که کار خواهد نمود.

درگاه کم آورده اید ؟!
بیشتر کامپیوترهایی که ما امروزه استفاده می کنیم ، یک یا دو سوکت USB دارند. با استفاده از چند ابزار USBی شما به مشکل کمبود سوکت برخواهید خورد. برای مثال ، روی کامپیوتری که من الان در حال تایپ هستم ، یک پرینتر USB و یک اسکنر USB و یک دوربین اینترنتی USB و نیز یک کارت شبکه USB دارم.
کامپیوتر من تنها یک Connector برای USB دارد. سوال آشکار و واضحی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه می توان تمام این دستگاهها را متصل کرد ؟
راحتترین راه حل برای این مشکل خرید یک USB HUB ارزان می باشد.
USB استاندارد تا 127 دستگاه را پشتیبانی می کند و USB HUB ها نیز یکی از شاخه های این استاندارد هستند. یک هاب معمولا دارای 4 پرت می باشد ولی ممکن است بیشتر باشد. شما هاب مورد نظر را به کامپیوتر خود وصل کنید و بقیه دستگاهها یا حتی هاب دیگری را به این هاب وصل می کنید.
با زنجیری شدن این HUB ها به یکدیگر ، شما می توانید ده ها در گاه USB قابل دسترس با یک کامپیوتر داشته باشید.
HUB ها می توانند روشن و یا خاموش شوند. چنانکه جلوتر خواهید دید USB استاندارد به دستگاهها این اجازه را می دهد تا برق خود را از USB Connection بگیرند.
مشخص است که یک دستگاه پر مصرف مثل یک پرینتر و یا یک اسکنر خودشان برق مورد احتیاجشان را تامین می کنند اما دستگاههای کم ولتاژ مثل Mouseها یا دوربینهای Digitalی به منظور ساده تر شدن ، برقشان را از BUS دریافت می کنند. برق (تا 500 میلی آمپر در 5 ولت) از کامپیوتر می آید. اگر شما تعداد زیادی از دستگاههای Self Powered مثل پرینتر و اسکنر داشته باشید ، در آن صورت Hub شما احتیاجی به برق نخواهد داشت. هیچ کدام از این دستگاهها که به Hub متصل شده اند احتیاج به برق اضافه ندارند بلکه کامپیوتر آن را تامین می کند.
اگر چنانچه تعداد زیادی دستگاههای بودن منبع تغذیه مثل Mouse و دوربینها را داشته باشید ، احتمالا به یک هاب با منبع تغذیه احتیاج پیدا خواهید کرد. هاب Transformer مخصوص خود را دارد که برق لازم برای bus را تامین می کند. بنابراین دستگاهها بار زیادی به منبع تغذیه کامپیوتر شما وارد نمی کنند.

پشت صحنه
Universal Serial Bus مشخصات زیر را داراست :
• کامپیوتر مانند یک Host (میزبان) عمل می کند.
• تا 127 دستگاه می توانند به طور مستقیم و یا با استفاده از USB Hub به کامپیوتر میزبان متصل شوند.
• هر کابل USB مجزا تا فاصله 5 متری هم کشش کار و انجام عملیات را خواهد داشت و به وسیله هاب ها ، وسایل و دستگاهه تا فاصله 30 متری (اندازه 6 کابل) از دستگاه نیز می توانند عمل کنند.
• BUS حداکثر میزان انتقال داده تا 12 مگابیت در ثانیه را دارد.
• برای هر دستگاه امکان درخواست تا 6 مگابیت وجود دارد. (واضح است که شما نمی توانید بیش از یک سخت افزار برای درخواستی معادل 6 مگابیت در ثانیه داشته باشید. در غیر شما از میزان حداکثر 12 مگابیت در ثاینه BUS فراتر خواهید رفت.)
• هر کابل USB دو رشته سیم برای انتقال برق (+5 ولت و زمین) و یک زوج سیم به هم تابیده شده برای انتقال داده ها دارد.
• روی سیم های انتقال برق کامپیوتر توانایی این را داد که تا 500 میلی آمپر در 5 ولت ایجاد کند.
• دستگاههای کم ولتاژ مانند Mouse ها می توانند برق مورد احتیاجشان را مستقیما از BUS بگیرند. ولی دستگاههای پر ولتاژ مثل پرینترها دارای منبع تغذیه می باشند و برق کمی را از BUS دریافت می کنند. هاب ها می توانند خود دارای منبع تغذیه باشند تا بتوانند برق مورد نیاز برای دستگاههایی که به هاب متصل است را تامین کنند.
• سخت افزارهای USB ، Hot Swappable هستند بدین معنی که می توان در هر زمان آنها را به BUS وصل کرد و یا از BUS جدا نمود.
• خیلی از دستگاههای USB می توانند به وسیله کامپیوتر میزبان و زمانی که کامپیوتر وارد مرحله Power-Saving می شود به حالت Sleep بروند.

دستگاههای که به پرت USB متصل می شوند ، برای حمل اطلاعات و برق متکی به کابلهای USB هستند.
وقتی که میزبان روشن می شود ، تمام دستگاههای متصل شده به BUS را چک می کن و به هر کدام آدرسی را اختصاص می دهد (اسم این مرحله را enumeration می گویند – خود دستگاهها هم وقتی به Bus وصل می شوند , enumerated می شوند) همچنین میزبان متوجه می شود که هر کدام از دستگاهها چه نوعی تبادل اطلاعات دارند :
• Interrupt (وقفه) – دستگاهی مثل Mouse یا صفحه کلید که اطلاعات جزئی را می فرستد حالت Interrupt را برای تبادل اطلاعات انتخاب خواهد کرد.
• Bulk (حجیم و توده ای) – دستگاهی مانند یک چاپگر که اطلاعات را به واسطه یک بسته بزرگ دریافت می کند ، برای انتقال اطلاعات از روش Bulk استفاده می کند. یک بسته از اطلاعات به چاپگر فرستاده می شود (در قطعات 64 بایتی) و برای اطمینان از درستی آن ، چک خواهد شد.
• Isochronous – یک دستگاه ارسال موجی مثل Speaker از روش Isochronous استفاده می کند. داده ها بین دستگاه و میزبان به صورت همزمان و بدون هیچ تصحیحی ، جریان می یابند.

میزبان همچنین می تواند دستورات و چک دستگاهها را به صورت بسته های کنترلی ارسال کند. چون دستگاهها enumerated می شوند ، میزبان مقدار پهنای باندی را که تمامی دستگاههای Interrupt و Isochronous درخواست کرده اند را نگاه می دارد.
آنها می توانند از 90% ، 12 مگابیت در ثانیه پهنای باند را که موجود است استفاده کنند. بعد از اینکه 90% استفاده شد ، میزبان اجازه دسترسی به بقیه دستگاههای Interrupt و Isochronous را نمی دهد. بسته های کنترلی و بسته های Bulk از بقیه پهنای باند موجود استفاده می کنند (حداقل 10%).
USB پهنای باند موجود را به frame تقسیم می کند و میزبان Frame ها را کنترل می کند. Frame ها شامل 1500 بایت می باشند و هر frame جدید در هر یک میلی ثانیه ایجاد
می شود. در حین یک frame ، دستگاههای Interrupt و Isochronous یک شکاف را می گیرند بنابراین پهنای باند مورد نیاز آنها تضمین می شود. بسته های کنترل و Bulk از مقدار فضای باقیمانده استفاده می کنند.

USB 2.0 افزایش سرعت را تا میزان 10 یا 20 برابر نوید می دهد ، در حالی که سازگاری قبلی با دستگاههای قدیمی را با همان کابلها حقظ می کند. این نوع سرعت این امکان را ایجاد می کند تا تقریبا هر چیزی را از طریق USB به کامپیوتر متصل کنید. مثل هارد دیسکهای بیرونی و دوربین های ویدئویی.

گفتنی است سرعت انتقال داده در گذرگاه سریال USB 1.1 برابر با 12 مگابیت بر ثانیه و سرعت انتقال داده در USB 2.0 برابر با 480 مگابیت بر ثانیه است

[ شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ 13:9 ] [ وحید تمشیتی ]
سلام به همگي از امروز مطالب كامپيوتري هم اضافه مي كنم

نظر يادتون نره.

[ چهارشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۶ ] [ 17:4 ] [ وحید تمشیتی ]
تابلوهای برق
انواع تابلوها :تابلوی ايستاده قابل دسترسی از جلو- سلولی-تمام بسته ديواری كه خود اين تابلو ها می توانند اصلی- نيمه اصلی و فرعی باشند.
تابلوی اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است.
تابلوی نيمه اصلی :اينگونه تابلو ها ی برق بلوك ساختمانی يا قسمت مستقلی از مجموعه را توزيع و ازتابلوی اصلی تغذيه می شود .
تابلوی فرعی: برای توزيع و كنترل سيستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنايی و غيره به كار می رود و از تابلوی اصلی تغذيه می شود.
معمولا تابلو های موتور خانه از نوع ايستاده و بقيه تابلوها از نوع توكار تمام بسته می باشد (در اين ساختمان تماما" به اين شكل می باشد)در اين ساختمان ليستی تهيه شده كه شامل قطعات مكانيكی و الكتريكی داخلی تابلو می باشد. اين ليست شامل ضخامت ورق - فريم تابلو – روبند- نوع رنگ كاری - جانقشه ای- يرق آلات- نوع تابلو(يك درب- دو درب - نرمال - اضطراری) اسم شركت سازنده تابلو - اسم تابلو – چراغ سيگنال (رنگ – تعداد- وات - نوع لامپ - فيوز ) مشخصات فيوزهای داخل تابلو بعلاوه پايه فيوز – كليد مينياتوری (تكفاز - سه فاز- ولتاژ قابل تحمل )رله- كنتاكتور –كليد گردان (با مشخصات كامل ) مشخصات ترمينال - مشخصات شين فاز - نول- مقره های پشت شين - نوع سيم كشی داخلی تابلو- نوع سيم كشی خط به تابلو - طريقه انتقال سيم در تابلو(ترانكينگ-استفاده از كمربند) استفاده از سيم يك تكه در تابلو – شماره گذاری خطوط روی ترمينال –استفاده از كابلشو . تمام اين عناوين با مشخصات كامل می باشد .وجود اين مشخصات باعث عمر بيشتر تابلو- خطر كمتر و تعويض آسانتر می شود.
· وجود سيم ارت در تابلوی برق ضروری و با رنگ سبز می باشد .
· خطوط R -S - T به تر تيب با رنگ زرد- قرمز- آبی - سيم نول با رنگ سياه می باشد
· در بعضی از تابلو ها روی درب تابلو ها يك سری كليد وجود دارد START- STOP
يا يك كليد گر دان كه برای روشن و خاموش كردن روشنايی و يا موتور به كار می رود.
· برای تابلو ها دو نوع نقشه می كشند 1 - رايزر دياگرام كه مكان تابلو در آن قيد شده است .2- نقشه داخل تابلو (كه خطوط - فيوز و كليدها در آن كشيده شده است)
نكات مر بوط به رعايت مسائل ايمنی بر اساس نشريه سازمان برنامه و بودجه و يا 110می باشد.
· شين ها با رنگ نسوز رنگ آميز می شود
· كليد ورودی بايد خودكار باشد. در موارديكه از كليد و فيوز جداگانه استفاده شود كليد بايد قبل از فيوز نصب شود . بطوريكه با خاموش كردن كليد , فيوز نيز قطع شود. كليد اصلی حتی الامكان گردان باشد و از فيوز فشنگی استفاده شود.
· سيم كشی داخلی تابلو با سيم مسی تك لا با عايق حداقل 1000ولت با مقطع مناسب انجام شود.
· ارتفاع با لاترين دسته كليد تابلو175 سانتيمتر بيشتر نباشد و همچنين قسمت ميانی از سطح زمين 160 سانتيمتر باشد.
· استفاده از سيم 5/1 برای روشنايی با كليد مينياتوری10 آمپر و سيم 5/ 2 برای پريزبا كليد مينياتوری 16 آمپر می باشد.
· محاسبه كابل از طريق سطع مقطع كه در بخش سوم گفته شد, انجام می گيرد.

[ دوشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۶ ] [ 12:41 ] [ وحید تمشیتی ]
اين‌ روزها خبري‌ مبني‌ بر استفاده‌ از انرژي‌هسته‌اي‌ ايران‌ بازتاب‌ بسيار وسيعي‌ در سطح‌جهان‌ داشته‌ تا جايي‌ كه‌ دو زورگير غربي‌ و درراس‌ آنان‌ صهيونيست‌ها از داشتن‌ چنان‌ انرژي‌براي‌ ايران‌، خود دارند، انرژي‌ كه‌ كشورهايي‌ به‌مانند يمن‌، ونزوئلا و حتي‌ سري‌ لانكا، نيجريه‌، غناو... از داشتن‌ آن‌ برخوردار هستند، اما اين‌دولت‌ها دلشان‌ نمي‌خواهد كه‌ ايران‌ به‌
اين‌انرژي‌ قرن‌ بيست‌ و يكم‌ دسترسي‌ داشته‌ باشد...چرا؟ به‌ اين‌ خاطر كه‌ (ايران‌) پس‌ از انقلاب‌هيچ‌گاه‌ از خطمشي‌ اين‌ دولت‌ها، پيروي‌ نكرده‌ وهمواره‌ با خواسته‌هاي‌ ناحق‌ آنان‌ مبارزه‌ كرده‌است‌. ايران‌ اسلامي‌به‌ همراه‌ ايرانيان‌ مي‌خواهنداز انرژي‌ هسته‌اي‌ بهره‌برداري‌هاي‌ اقتصادي‌كند، اما دولت‌هاي‌ غربي‌ بنا به‌ دلايلي‌ كه‌ در بالاگفته‌ شد، به‌ اين‌ بهانه‌ كه‌ ايران‌ مي‌خواهد از انرژي‌هسته‌اي‌، سوءاستفاده‌هاي‌ سياسي‌ كند، حاضرنيست‌ كه‌ اين‌ انرژي‌ در اختيار ايران‌ گذاشته‌شود... اما همين‌ دولت‌ها، آنقدر به‌ خودشان‌مطمئن‌ هستند كه‌ تصور مي‌كنند از سلاح‌هاي‌هسته‌اي‌ استفاده‌ نمي‌كنند، اما آنها استفاده‌هاي‌مرگبار مي‌كنند، اما تاريخ‌ به‌ تمامي‌ مردمان‌ جهان‌نشان‌ داد كه‌ آنان‌ وقتي‌ در ميدان‌ جنگ‌، ازژاپني‌ها كم‌ آوردند با توسل‌ به‌ بمب‌ هسته‌اي‌ وصرف‌ نظر از حقوق‌ بشر كه‌ هميشه‌ مي‌گويند،(اميدواريم‌ در تمامي‌ كشورهاي‌ جهان‌ (حقوق‌بشر رعايت‌ شود) درناكازاكي‌ و هيروشيما،بمب‌هاي‌ اتمي‌ خودرا رها كردند و موجب‌ كشتاردسته‌ جمعي‌، مردمان‌ آن‌ دو شهر شدند... آنان‌ كه‌از برق‌ هسته‌اي‌ كه‌ در اختيار ايران‌ قرار بگيردوحشت‌ دارند و اين‌ بحث‌ را به‌ يك‌ (برق‌ سياسي‌)
    تعبير مي‌كنند تا بتوانند با رد گم‌ كردن‌ اذهان‌عمومي‌، ايران‌ و ايراني‌ را محروم‌ از اين‌ انرژي‌كنند، اين‌ شماره‌ تصميم‌ گرفتيم‌، در اين‌ بخش‌،كمي‌ درباره‌ برق‌ هسته‌اي‌ توضيح‌ بدهيم‌، تا شماخوانندگان‌ گرامي‌كه‌ اين‌ بحث‌ را دنبال‌ مي‌كنيد،بحث‌ تفاوت‌ برق‌ هسته‌اي‌ و برق‌ سياسي‌ به‌ يك‌آگاهي‌ كامل‌ برسيد، و بدانيد كه‌ استفاده‌ صلح‌آميزاز انرژي‌ اتمي‌ به‌ چه‌ شكلي‌ است‌...

    در اين‌ مبحث‌ سعي‌ شده‌ كه‌ مطالب‌ علمي‌ به‌ زبان‌ساده‌ براي‌ شما خواننده‌ عزيز به‌ رشته‌ تحرير دربيايد تا قابل‌ درك‌ باشد...
    
    
    استفاده‌ صلح‌آميز
    
    از مهمترين‌ منابع‌ استفاده‌ صلح‌آميز از(انرژي‌اتمي‌)، ساخت‌ (راكتورهاي‌ هسته‌اي‌)جهت‌ توليد برق‌ مي‌باشد. راكتور هسته‌اي‌وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ فرآيند (شكاف‌هسته‌اي‌) به‌ صورت‌ (كنترل‌ شده‌) انجام‌ مي‌گيرد.در طي‌ اين‌ فرآيند انرژي‌ زياد آزاد مي‌گردد به‌نحوي‌ كه‌ مثلا در اثر شكافت‌ نيم‌ كيلوگرم‌(اورانيوم‌) انرژي‌ معادل‌ بيش‌ از 1500 تن‌ زغال‌سنگ‌ به‌ دست‌ مي‌آيد. در راكتورهاي‌ هسته‌اي‌ كه‌براي‌ نيروگاههاي‌ اتمي‌ طراحي‌ شده‌اند(راكتورهاي‌ قدرت‌)، اتمهاي‌ اورانيوم‌ وپلوتونيم‌توسط (نوترونها) شكافته‌ مي‌شوند و انرژي‌ آزادشده‌ گرماي‌ لازم‌ را براي‌ توليد بخار ايجاد كرده‌ وبخار حاصله‌ براي‌ چرخاندن‌ توربين‌هاي‌ مولدبرق‌ بكار گرفته‌ مي‌شوند.
    
    
    انواع‌ راكتور اتمي‌
    
    راكتورهاي‌ اتمي‌ را معمولا بر حسب‌ خنك‌ كننده‌،كند كننده‌، نوع‌ و درجه‌ غناي‌ سوخت‌ در آن‌طبقه‌بندي‌ مي‌كنند، معروفترين‌ راكتورهاي‌ اتمي‌،راكتورهاي‌ هستند كه‌ از آب‌ سبك‌ به‌ عنوان‌ خنك‌كننده‌ و كندكننده‌ استفاده‌ مي‌كنند.
    
    
    تاريخچه‌
    
    تا سال‌ 1965 روند ساخت‌ نيروگاههاي‌ اتمي‌ ازرشد محدودي‌ برخوردار بود، اما طي‌ سال‌هاي‌دهه‌ 1966 تا 1985 جهش‌ زيادي‌ در ساخت‌نيروگاههاي‌ اتمي‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. اين‌جهش‌ طي‌ سالهاي‌ 1972 تا 1976 كه‌ به‌ طورمتوسط هر سال‌ 30 نيروگاه‌ شروع‌ به‌ ساخت‌مي‌كردند بسيار زياد و قابل‌ توجه‌ است‌. يك‌ دليل‌آن‌ شوك‌ نفتي‌ اوايل‌ دهه‌ 1970 مي‌باشدكه‌كشورهاي‌ مختلف‌ را بر آن‌ داشت‌ تا جهت‌ تامين‌انرژي‌ مورد نياز خود به‌ طور زايدالوصفي‌ به‌انرژي‌ هسته‌اي‌ روي‌ آورند. پس‌ از دوره‌ جهش‌فوق‌ يعني‌ از سال‌ 1986 تاكنون‌ روند ساخت‌نيروگاهها به‌ شدت‌ كاهش‌ يافته‌، به‌ طوري‌ كه‌متوسط ساليانه‌ 4 راكتور اتمي‌ شروع‌ به‌ ساخت‌مي‌شوند.
    
    
    سهم‌ برق‌ هسته‌اي‌ در توليد برق‌
    
    كشورهاي‌ مختلف‌ در توليد برق‌ هسته‌اي‌ روندگوناگوني‌ داشته‌اند. به‌ عنوان‌ مثال‌ كشور(انگلستان‌) كه‌ تا سال‌ 1965 پيشرو در ساخت‌نيروگاه‌ اتمي‌ بود، پس‌ از آن‌ تاريخ‌، ساخت‌نيروگاه‌ اتمي‌ در اين‌ كشور كاهش‌ يافت‌، اما برعكس‌ در آمريكا به‌ اوج‌ خود رسيد. كشور(آمريكا) كه‌ تا اواخر دهه‌ 1960 تنها 17 نيروگاه‌اتمي‌ داشت‌. در طول‌ دهه‌هاي‌ 1970 و 1980بيش‌ از 90 نيروگاه‌ اتمي‌ ديگر ساخت‌. اين‌ مسئله‌نشان‌ دهنده‌ افزايش‌ شديد تقاضاي‌ انرژي‌ درآمريكاست‌. هزينه‌ توليد برق‌ هسته‌اي‌ در مقايسه‌ باتوليد برق‌ از منابع‌ ديگر انرژي‌ در آمريكا كاملاقابل‌ رقابت‌ مي‌باشد.
    هم‌ اكنون‌ (فرانسه‌) با داشتن‌ سهم‌ 75 درصدي‌برق‌ هسته‌اي‌ از كل‌ توليد برق‌ خود در صدركشورهاي‌ جهان‌ قرار دارد. پس‌ از آن‌ به‌ ترتيب‌(ليتواني‌) (73 درصد)، (بلژيك‌) (57 درصد)(بلغارستان‌) و (اسكواكي‌) (47 درصد) و(سوئد) (6، 48 درصد) مي‌باشند. آمريكا نيزحدود 20 درصد از توليد برق‌ خود را به‌ برق‌هسته‌اي‌ اختصاص‌ داده‌ است‌. گرچه‌ ساخت‌نيروگاههاي‌ هسته‌اي‌ و توليد برق‌ هسته‌اي‌ درجهان‌ از رشد انفجاري‌ اواخر دهه‌ 1960 تااواسط 1980 برخوردار نيست‌، اما كشورهاي‌مختلف‌ همچنان‌ درصددتامين‌ انرژي‌ مورد نيازخود از طريق‌ انرژي‌ هسته‌اي‌ مي‌باشند.
    طبق‌ پيش‌ بيني‌هاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ روند استفاده‌ ازبرق‌ هسته‌اي‌ تا دهه‌هاي‌ آينده‌ همچنان‌ روندصعودي‌ خواهد داشت‌. در اين‌ زمينه‌، آسيا واروپاي‌ شرقي‌ به‌ ترتيب‌ مناطق‌ اصلي‌ جهان‌ درساخت‌ نيروگاه‌ هسته‌اي‌ خواهند بود. در اين‌راستا، ژاپن‌ با ساخت‌ نيروگاههاي‌ اتمي‌ با ظرفيت‌بيش‌ از 25000 مگا وات‌ در صدر كشورها قراردارد. پس‌ از آن‌ چين‌، كره‌ جنوبي‌، قزاقستان‌،روماني‌، هند و روسيه‌ جاي‌ دارند. استفاده‌ ازانرژي‌ هسته‌اي‌ در كشورهاي‌ كانادا، آرژانتين‌،فرانسه‌، آلمان‌، آفريقا جنوبي‌، سوييس‌ و آمريكاتقريبا روند ثابتي‌ را طي‌ دو دهه‌ آينده‌ طي‌خواهد كرد.
    
    
    ديدگاههاي‌ اقتصادي‌
    
    ايران‌ در فرآيند توسعه‌ پايدار خود به‌ تكنولوژي‌هسته‌اي‌ چه‌ از لحاظ تامين‌ نيرو و ايجاد جايگزيني‌مناسب‌ در عرصه‌ انرژي‌ و چه‌ از نظر ديگربهره‌برداريهاي‌ صلح‌آميز آن‌ در زمينه‌ها صنعت‌،كشاورزي‌، پزشكي‌ و خدمات‌ نياز مبرم‌ دارد كه‌تحقق‌ اين‌ رسالت‌ مهم‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ انرژي‌اتمي‌ ايران‌ مي‌باشد. بديهي‌ است‌ در زمينه‌ كار بردانرژي‌ هسته‌اي‌ به‌ منظور تامين‌ قسمتي‌ از برق‌مورد نياز كشور قيود و فاكتورهاي‌ بسيار مهمي‌ ازجمله‌ مسايل‌ اقتصادي‌ و زيست‌ محيطي‌ مطرح‌مي‌گردند.
    امروزه‌ كشورهاي‌ بسياري‌ بويژه‌ كشوهاي‌ اروپايي‌سهم‌ قابل‌ توجهي‌ از برق‌ مورد نياز خود را ازانرژي‌ هسته‌اي‌ تامين‌ مي‌نمايند. بطوري‌ كه‌ آمارنشان‌ مي‌دهد از مجموع‌ نيروگاههاي‌ هسته‌اي‌نصب‌ شده‌ جهت‌ تامين‌ برق‌ در جهان‌ به‌ ترتيب‌35 درصد به‌ اروپاي‌ غربي‌، 33 درصد به‌آمريكاي‌ شمالي‌ 5،16 درصد به‌ خاور دور، 13درصد به‌ اروپاي‌ شرقي‌ و نهايتا فقط 0/74درصد به‌ آسيا ميانه‌ اختصاص‌ دارد. بدون‌ شك‌ درتوجيه‌ ضرورت‌ ايجاد تنوع‌ در سيستم‌ عرضه‌انرژي‌ كشورهاي‌ مذكور، انرژي‌ هسته‌اي‌ به‌ عنوان‌يك‌ گزينه‌ مطمئن‌ اقتصادي‌ مطرح‌ است‌.
    
    
    ديدگاه‌ زيست‌ محيطي‌
    
    افزايش‌ روند روز افزون‌ مصرف‌ سوختهاي‌ فسيلي‌طي‌ دو دهه‌ اخير و ايجاد انواع‌ آلاينده‌هاي‌خطرناك‌ و سمي‌ و انتشار آن‌ در محيط زيست‌انسان‌، نگرانيهاي‌ جدي‌ و مهمي‌ براي‌ بشر در حال‌آينده‌ به‌ دنبال‌ دارد. بديهي‌ است‌ كه‌ اين‌ روند به‌دليل‌ اثرات‌ مخرب‌ و مرگبار آن‌ در آينده‌ تداوم‌چنداني‌ نخواهد داشت‌. از اينرو به‌ جهت‌ افزايش‌خطرات‌ و نگرانيها تدريجي‌ در مورد اثرات‌مخرب‌ انتشار گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ ناشي‌ از كار بردفرآيند انرژيهاي‌ فسيلي‌، واضح‌ است‌ كه‌ از كار بردانرژي‌ هسته‌اي‌ بعنوان‌ يكي‌ از راهكارهاي‌ زيست‌محيطي‌ براي‌ مقابله‌ با افزايش‌ دماي‌ كره‌ زمين‌ وكاهش‌ آلودگي‌ محيط زيست‌ ياد مي‌شود.همچنان‌ كه‌ آمار نشان‌ مي‌دهد، در حال‌ حاضرنيروگاههاي‌ هسته‌اي‌ جهان‌ با ظرفيت‌ نصب‌ شده‌فعلي‌ توانسته‌اند سالانه‌ از انتشار 8 درصد ازگازهاي‌ دي‌ اكسيد كربن‌ در فضا جلوگيري‌ كنند كه‌در اين‌ راستا تقريبا مشابه‌ نقش‌ نيروگاههاي‌ آبي‌عمل‌ كرده‌اند.
    لذا در صورت‌ رفع‌ موانع‌ و مسايل‌ سياسي‌ مربوطبه‌ گسترش‌ انرژي‌ هسته‌اي‌ در جهان‌ بويژه‌ دركشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و جهان‌ سوم‌، اين‌انرژي‌ در دهه‌هاي‌ آينده‌ نقش‌ مهمي‌ در كاهش‌آلودگي‌ و انتشار گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ ايفا خواهدنمود.
    
    
    هزينه‌هاي‌ اجتماعي‌
    
    در تازه‌ترين‌ مطالعه‌اي‌ كه‌ براي‌ تعيين‌ هزينه‌هااجتماعي‌ نيروگاههاي‌ هسته‌اي‌ در 5 كشوراروپايي‌ بلژيك‌، آلمان‌، فرانسه‌، هلند و انگلستان‌صورت‌ گرفته‌ است‌، ميزان‌ هزينه‌هاي‌ اجتماعي‌ناشي‌ از نيروگاههاي‌ هسته‌اي‌ در مقايسه‌ بانيروگاههاي‌ فسيلي‌ بسيار پايين‌ است‌. در اين‌مطالعه‌ هزينه‌ها خارجي‌ هر كيلو وات‌ ساعت‌ برق‌توليد در نيروگاههاي‌ هسته‌اي‌ در حدود 39، 0سنت‌ (معادل‌ 2، 31 ريال‌) برآورده‌ شده‌ است‌.
    و در پايان‌ بايد اشاره‌ داشت‌:
    ساير ديدگاههاي‌ اقتصادي‌ در مورد آينده‌ انرژي‌هسته‌اي‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ براساس‌ تحليل‌سطح‌ تقاضا و منابع‌ عرضه‌ انرژي‌ در جهان‌، توجه‌به‌ توسعه‌ تكنولوژيهاي‌ موجود و حقايقي‌ نظيرروند تهي‌ شدن‌ منابع‌ فسيلي‌ در دهه‌هاي‌ آينده‌مزيتهاي‌ زيست‌ محيطي‌ انرژي‌ اتمي‌ و همچنين‌استناد به‌ آمار و عملكرد اقتصادي‌ و ضريب‌ بالاي‌ايمني‌ نيروگاههاي‌ هسته‌اي‌، مضرات‌ كمتر چرخه‌سوخت‌ هسته‌اي‌ نسبت‌ به‌ ساير گزينه‌هاي‌سوخت‌و پيشرفتهاي‌ حاصله‌ در زمينه‌ نيروگاههاي‌ زاينده‌ ومهار انرژي‌ و مهار انرژي‌ گداخت‌ هسته‌اي‌ درطول‌ نيم‌ قرن‌ آينده‌، بدون‌ ترديد انرژي‌ هسته‌اي‌يكي‌ از حاملهاي‌ قابل‌ دسترسي‌ و مطمئن‌ انرژي‌جهان‌ در هزاره‌ سوم‌ ميلادي‌ به‌ شمار مي‌رود.
    و يقينٹ در بين‌ گزينه‌هاي‌ انرژي‌ موجود در ايران‌،استفاده‌ از انرژي‌ هسته‌اي‌ نزديكترين‌ فاصله‌ممكن‌ را با قيمت‌ تمام‌ شده‌ برق‌ در نيروگاههاي‌خيلي‌ فسيل‌ خواهد داشت‌.
    شايد اصلي‌ترين‌ دليل‌ براي‌ دخالت‌ در غني‌سازي‌ اورانيوم‌ توسط ايران‌ اين‌ باشد كه‌ اقتصاد،از اين‌ لحاظ به‌ يك‌ بهبود مناسب‌ برسد و ديگراينكه‌ خطري‌ باشد براي‌ اقتصاد كشورهاي‌همچون‌ كه‌ آمريكا بر روي‌ آنان‌ سايه‌ انداخته‌است‌.
[ دوشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۶ ] [ 12:38 ] [ وحید تمشیتی ]

آنچه در این لینک مییابید گزارش بسیار جالب و خواندنی است که اشنایدر الکتریک در مورد سیر تکاملی سیستمهای ارت از ابتدای ایجاد آنها تا بحال تهیه کرده است.

http://www.schneider-electric.com/cahier_technique/en/pdf/ect173.pdf

[ سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۳۸۶ ] [ 14:10 ] [ وحید تمشیتی ]
 
مقررات ملی برق ایالات متحده یا همان NEC ویرایش ۲۰۰۸ !!

(عکس مربوط به نسخه ۲۰۰۵ استاندارد است.)

تعجب نکنید اینکه ملاحظه میفرمایید نسخه غیر رسمی و پیش نویس است که برای انتشار در سال ۲۰۰۸ آماده میشود. اگر آنرا مطالعه فرمایید تا حدودی متوجه آنچه ما در بخش تاسیسات الکتریکی باید جایگزین مبحث ۱۳ فعلی بکنیم خواهید شد.

http://www.MegaShare.com/126799

منبع :وبلاگ مهندسی شبکه های توزیع برق

[ سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۳۸۶ ] [ 14:5 ] [ وحید تمشیتی ]

سلام به همگی امیدوارم تعطیلات سال نو به همتون خوش گذشته باشه و سال خوبی پیش رو داشته باشید.

[ سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۳۸۶ ] [ 13:48 ] [ وحید تمشیتی ]

سلام به همگی اینم یه جزوه کامل در مورد plc قابل توجه آقا کیوان یکی از بهترین دوستام

http://www.4shared.com/file/2198994/66f1f3ea/_2__jpplc.html

[ شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۵ ] [ 19:13 ] [ وحید تمشیتی ]

سلام به همگی این مطلب و لینک اصلا ربطی به برق نداره ولی خیلی جذابه سعی کنید حتما صبور باشید تا لود بشه و ببینینش در ضمن این فیلم درباره گوشی ۸۸۸ و به صورت فلشه و برای دیدنش نیاز به هیچ برنامه ای ندارید :بی انصافها نظر بدین

http://www.igizmodo.com/content/view/780/50

[ پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۸۵ ] [ 22:21 ] [ وحید تمشیتی ]
هندبوک زیر تحت عنوان "برق برای تکنسینها" تهیه شده و از سايت زير بخشهاي مختلف آنرا ميتوانيد دانلود كنيد:

http://www.tlc-direct.co.uk/Book/8.4.1.htm

منبع :وبلاگ مهندسی شبکه های توزیع برق

[ پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۸۵ ] [ 22:8 ] [ وحید تمشیتی ]

فيلمي از بروز آرك ناشی از ایجاد اتصال کوتاه عمدی سه فاز در يك باس بار آزمايشگاهي :http://205.243.100.155/frames/mpg/480VArcFlash1.wmv

[ پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۸۵ ] [ 22:6 ] [ وحید تمشیتی ]

در باب تابلوهای توزیع این سه فایل را ملاحظه فرمایید. البته آداب و رسوم طراحی تابلو در مملکت ما کمی متفاوت با آنچه در این مطالب آمده میباشد! بنده در کنار افرادی که در اینکار اشتباهات فاحشی به خرج مشتری میکنند افراد بسیار متبحری را هم دیده ام که با قدرت تجسم و ذهن خلاقه ای که دارند تابلو را در نهایت ظرافت و با کمترین هزینه طراحی میکنند. میخواهم اینرا بگویم که این فن از جهاتی یک هنر هم هست و تنها خواندن چند استاندارد و کتاب کفایت نمیکند.

http://www.4shared.com/file/11230102/de83599f/switchboard.html

منبع :وبلاگ مهندسی شبکه های توزیع برق

[ پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۸۵ ] [ 22:3 ] [ وحید تمشیتی ]
سلام دوباره قابل توجه همه دوستانی که رشته برق می خونند

یک پروژه بسیار عالی مشتمل بر ۱۷۰ صفحه راجع به پستهای فشار قوی موجوده  اگه می خوای بدو تا تموم نشده

[ دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۵ ] [ 21:31 ] [ وحید تمشیتی ]
سلام به همگی از این به بعد مقاله و پایان نامه و پروژه های رشته های مختلف در این سایت به فروش میرسه فقط کافیه با من از طریق ایمیل تماس بگیرید و موضوع مد نظرتون رو به من بگید .

 

                                                                                                       با تشکر مدیریت

[ شنبه پنجم اسفند ۱۳۸۵ ] [ 22:16 ] [ وحید تمشیتی ]

شدت جريان

شدت جريان در برق گرفتگي عامل اصلي و مخاطره آميز مي باشد. به عبارت ديگر، عامل مرگ مصدوم شدت جريان مي‏باشد. جريان برق با شدت دو ميلي آمپر فقط لرزش خفيفي در بدن ايجاد مي‏كند و جريانهاي بالاتر از نه ميلي آمپر سبب بروز شوك زودگذر در سطح بدن مي‏شود و در جريانهاي بالاتر از سي ميلي آمپر خطر مرگ انسان را تهديد مي‏كند. بطور كلي مقدار جرياني كه از بدن عبور مي كند، بستگي به عوامل زير دارد:

 • پتانسيل (ولتاژ) برقي كه شخص در معرض آن قرار گرفته است.
 • شرايط عايق بودن مكاني كه حادثه در آن محل اتفاق افتاده است.
 • مقاومتي كه پوست يا لباس شخص يا مجموعه آنها از خود نشان مي‏دهند.
 • محل تماس بدن با جسم هادي.
 • فشار و ميزان سطح تماس بدن با جسم هادي.

مسير جريان برق

 وقتي جريان برق وارد بدن مي‏شود، مسير خود را از راهي كه كمترين مقاومت را دارد، انتخاب مي‏كند و از نقطه‏اي نزديك اتصال به زمين خارج مي‏شود. اين ورود و خروج سبب از بين رفتن بافتها و ضايعات شديد مانند از بين رفتن عضو و حتي مرگ مي‏شود. بطور خلاصه جريان برق ممكن است از دست چپ به دست راست و بالعكس ، از دست راست به دست پاي راست يا چپ، از دست چپ به پاي چپ يا راست و يا از پاي راست به چپ و بالعكس و يا از ميان سيستم عصبي مركزي عبور كند، در هر حال اگر جريان برق به طريقي از بدن عبور كند كه قلب در مسير آن قرار گيرد، اين بدترين و مخاطره‏آميزترين حالت براي مصدوم مي‏باشد.

نوع جريان

در برق گرفتگي نوع جريان نيز بسيار مهم است. جريان برق متناوب خطرناك‏تر از جريان برق مستقيم است. زيرا جريان متناوب باعث انقباض دايمي عضله شده و قطع جريان وصل شده به بدن طولاني مي‏شود و در نتيجه آسيب وارده نيز تشديد مي‏شود. البته در ولتاژهاي بالا، جريان مستقيم اثر تخريبي بيشتري دارد و چون قوسهاي الكتريكي جريان مستقيم سوزانده تر است بنابراين شدت سوختگي در جريان مستقيم به مراتب بيشتر از جريان متناوب است. از جمله منابع برق مستقيم مي‏توان از باطري‏ها ، شارژرها و خازنها نام برد.

مقاومت بدن

با توجه به عناصر مختلف تشكيل دهنده بافتهاي بدن، عبور جريان برق از آنها حرارتهاي مختلف و در نتيجه ضايعات متفاوتي را ببار مي‏آورد. مقاومت بافتهاي بدن به ترتيب عبارتند از: استخوان ، چربي ، تاندون ، پوست ، عضله ، عصب و عروق خوني. به عبارت ديگر استخوان بالاترين مقاومت و مايعات داخل رگها كمترين مقاومت را دارند. پوست بدن نيز مقاومتهاي مختلفي نسبت به جريان برق دارد. هر چه پوست ضخيم تر و جثه فرد بزرگتر باشد، مقاومت بدن نيز بيشتر خواهد بود و هر چه پوست مرطوبتر باشد، مقاومت آن كمتر مي‏شود. مي‏توان مقاومت بدن را بين 500 تا 1000 اهم در نظر گرفت. بنابراين اگر مثلاً از دو دست ولتاژ 220 ولت بگذرد، جرياني با شدت 440 تا 220 ميلي ‏آمپر از بدن عبور خواهد كرد كه خطرناك است.

جريان قوي يا ولتاژ بالا

جريانهاي قوي سبب انقباضات عضلاني شديد، بيهوشي شديد، بيهوشي فوري، فلج تنفسي و سوختگي‏هاي شديد مي‏شود ، انقباضات عضلاني گاهي سبب پرتاب مصدوم و در نتيجه شكستگي استخوان مي‏گردد. همچنين ولتاژ زياد موجب ايجاد قوس الكتريكي و حرارتي معادل 2500 تا 4000 درجه سانتيگراد مي‏شود كه حاصل آن گاهي ذغال شدن يك عضو و حتي تمام بدن مي‏باشد. بنابراين در حوالي سيستم‏هاي انتقال انرژي برق با ولتاژ زياد، خطر ايجاد قوس الكتريكي و سوختگي فوق‏العاده شديد وجود دارد. در ضمن حتي در مواردي كه عبور جريان برق قطع مي‏شود، بلافاصله نبايد به مدار نزديك شد، زيرا اثر “خازني“ مدار مي‏تواند با تخليه الكتريكي خود، سبب قوس الكتريكي شده و صدماتي را ببار آورد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی مهندسین برق

                                                                                                                         

[ سه شنبه یکم اسفند ۱۳۸۵ ] [ 14:43 ] [ وحید تمشیتی ]

چه هنگام Heat Trace مورد نياز است؟
سيستم هايي که دماي محيط بر آنها تاثير گذار باشد, دو عامل تعيين کننده در عملکرد گرمايي خود دارند که عبارتند از :
1. دماي فرآيند (Process Temperature)
2. دماي محيط (Ambient Temperature)
زماني که دماي مورد نياز فرآيند از دماي محيط بيشتر گردد, با در نظر گرفتن اينکه دماي محيط متغيير بوده و دماي فرآيند ثابت است, سيستم Heat Trace مورد استفاده قرار مي گيرد تا کمبود دماي محيط را جبران کند.

اجزاي سيستم Heat Trace:

 • گرمادهنده که غالبا به صورت کابل حرارتي است.

 • کنترل کننده دما

 • سيستم مانيتورينگ

 • عايق گرمايي

  کابل هاي Heat Trace داراي کاربردهاي متفاوت در صنايع نفت, گاز و پتروشيمي مي باشند, عمده ترين اين کاربردها عبارتند از:

  کاربرد هاي صنعتي :
  اين سيستم در صنايع نفت, مجتمع هاي پتروشيمي, کارخانجات توليد برق, تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و پالايشگاه ها کاربرد دارد و در اين صنايع غالبا از سيستم Electrical Heat Tracing استفاده مي شود.

  کاربرد در مناطق دريايي:
  در شرايط سخت محيطي, مناطق ساحلي و دريايي, ايمني و کار کرد بدون خطاي قطعات سيستم هاي Heat Trace ارزش و اهميت بسياري داشته و شرايط مورد نياز را مطابق استاندارد هاي مربوطه فراهم مي کند.

  کاربرد هاي تجاري و مسکوني:
  اين سيستم ها در ساختمان هاي اداري و تجاري, مجتمع هاي مسکوني, هتل ها, بيمارستان ها, مجتمع هاي تفريحي و آموزشي قابل استفاده است و قادر است تا امکانات زيرا فراهم سازد:

 • جلوگيري از يخ زدگي لوله ها و تانکر آب

 • گرمايش لوله هاي آب داغ

 • کرمايش کف, سقف و ديوار ساختمان ها

 • گرمايش مخازن سوختي

  کاربرد در صنايع حمل و نقل:
  در صنايع حمل و نقل, سيستم Heat Trace توانايي برآورده کردن نياز هاي انواع مختلف حمل و نقل مانند سيستم هاي مونوريل, ترن, مترو و... را درارا مي باشد.

  کاربرد هاي خاص:
  براي خطوط لوله طولاني که در درون زمين, بصورت زير زميني يا در زير دريا قرار داشته باشند و نيز در مناطقي که تعداد منابع تغذيه انرژي برق محدود باشد, با استفاده از سيستم Long Pipe Line کنترل سيستم انجام مي گيرد که در اين روش Series Resistance Heaters استفاده مي گردد. ضمنا در مورد خطوط طولاني از سيستم هاي دريايي رديابي جريان اثر پوسته اي (Skin Effect) نيز استفاده مي شود.

  اطلاعات زير جهت طراحي سيستم مورد نياز است:

 • حداقل دماي محيط (Maximum Operating Temperature)

 • نوع عايق

 • طول لوله

 • قطر لوله

 • ضخامت عايق

 • حداکثر دمايي که سيستم در معرض آن قرار دارد.

 • حداکثر دماي فرآيند(Maximum Operating Temperature) (دماي فرآيند, دمايي است که در آن سيستم به صورت معمولي و بدون اشکال کار مي کند.)

 • نوع ماده درون لوله

 • دماي نگهداري (Maintenance Temperature) (اين دما حداقل دماي مورد نياز جهت نگه داري سيستم است تا در هنگام بروز مشکل از اشاعه آن جلوگيري شود.)

 •                                                                                                           نوشته علی کریم آبادی

  [ پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ ] [ 13:44 ] [ وحید تمشیتی ]
   

  سه تصوير از نتايج صاعقه :

   

  [ جمعه بیستم بهمن ۱۳۸۵ ] [ 21:59 ] [ وحید تمشیتی ]

  فيلمي از بروز اتصالي در يك پست فشار متوسط :  http://205.243.100.155/frames/mpg/MVI_0953.AVI

  [ جمعه بیستم بهمن ۱۳۸۵ ] [ 21:54 ] [ وحید تمشیتی ]
   

  «بيل گيتس»، رئيس «مايکروسافت»، در يک سخنراني در يکي از دبيرستان‌هاي آمريکا، خطاب به دانش‌آموزان گفت: «در دبيرستان خيلي چيزها را به دانش‌آموزان نمي‌آموزند». او هفت اصل مهم را که دانش‌آموزان در دبيرستان فرا نمي‌گيرند، بيان كرد.
  به گزارش ايسنا، اصول بيل گيتس به اين شرح است:

  اصل اول: در زندگي، همه چيز عادلانه نيست، بهتر است با اين حقيقت کنار بياييد.
  اصل دوم: دنيا براي عزت نفس شما اهميتي قايل نيست. در اين دنيا از شما انتظار مي‌رود که قبل از آن‌که نسبت به خودتان احساس خوبي داشته باشيد، کار مثبتي انجام دهيد.
  اصل سوم: پس از فارغ‌التحصيل شدن از دبيرستان و استخدام، کسي به شما رقم فوق‌العاده زيادي پرداخت نخواهد کرد. به همين ترتيب قبل از آن‌که بتوانيد به مقام معاون ارشد، با خودرو مجهز و تلفن همراه برسيد، بايد براي مقام و مزايايش زحمت بکشيد.
  اصل چهارم: اگر فکر مي‌کنيد، آموزگارتان سختگير است، سخت در اشتباه هستيد. پس از استخدام شدن متوجه خواهيد شد که رئيس شما خيلي سختگيرتر از آموزگارتان است، چون امنيت شغلي آموزگارتان را ندارد.
  اصل پنجم: آشپزي در رستوران‌ها با غرور و شأن شما تضاد ندارد. پدر بزرگ‌هاي ما براي اين کار اصطلاح ديگري داشتند، از نظر آنها اين کار «يک فرصت» بود.
  اصل ششم: اگر در کارتان موفق نيستيد، والدين خود را ملامت نکنيد، از ناليدن دست بکشيد و از اشتباهات خود درس بگيريد.
  اصل هفتم: قبل از آنکه شما متولد بشويد، والدين شما هم جوانان پرشوري بودند و به قدري که اکنون به نظر شما مي‌رسد، ملال‌آور نبودند.

   واقعا بايد روي اين مسائل کار کنيم اينا هست که يواش يواش فرهنگ سازي ميکنه

  [ جمعه بیستم بهمن ۱۳۸۵ ] [ 21:51 ] [ وحید تمشیتی ]
   

  از مهمترين منابع استفاده صلح آميز از انرژي اتمي ، ساخت راکتورهاي هسته‌اي جهت توليد برق مي‌باشد. راکتور هسته‌اي وسيله‌اي است که در آن فرآيند شکافت هسته‌اي بصورت کنترل شده انجام مي‌گيرد. در طي اين فرآيند انرژي زياد آزاد مي‌گردد به نحوي که مثلا در اثر شکافت نيم کيلوگرم اورانيوم انرژي معادل بيش از 1500 تن زغال سنگ بدست مي‌آيد. هم اکنون در سراسر جهان ، راکتورهاي متعددي در حال کار وجود دارند که بسياري از آنها براي توليد قدرت و به منظور تبديل آن به انرژي الکتريکي ، پاره‌اي براي راندن کشتيها و زيردريائيها ، برخي براي توليد راديو ايزوتوپوپها و تحقيقات علمي و گونه‌هايي نيز براي مقاصد آزمايشي و آموزشي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در راکتورهاي هسته‌اي که براي نيروگاههاي اتمي طراحي شده‌اند (راکتورهاي قدرت) ، اتمهاي اورانيوم و پلوتونيم توسط نوترونها شکافته مي‌شوند و انرژي آزاد شده گرماي لازم را براي توليد بخار ايجاد کرده و بخار حاصله براي چرخاندن توربينهاي مولد برق بکار گرفته مي‌شوند.

    تاريخچه

  به لحاظ تاريخي اولين راکتور اتمي در آمريکا بوسيله شرکت "وستينگهاوس" و به منظور استفاده در زير دريائيها ساخته شد. ساخت اين راکتور پايه اصلي و استخوان بندي تکنولوژي فعلي نيروگاههاي اتمي PWR را تشکيل داد. سپس شرکت جنرال الکتريک موفق به ساخت راکتورهايي از نوع BWR گرديد. اما اولين راکتوري که اختصاصا جهت توليد برق طراحي شده ، توسط شوروي و در ژوئن 1954در "آبنينسک" نزديک مسکو احداث گرديد که بيشتر جنبه نمايشي داشت. توليد الکتريسيته از راکتورهاي اتمي در مقياس صنعتي در سال 1956 در انگلستان آغاز گرديد.

  تا سال 1965 روند ساخت نيروگاههاي اتمي از رشد محدودي برخوردار بود، اما طي دو دهه 1966 تا 1985 جهش زيادي در ساخت نيروگاههاي اتمي بوجود آمده است. اين جهش طي سالهاي 1972 تا 1976 که بطور متوسط هر سال 30 نيروگاه شروع به ساخت مي‌کردند بسيار زياد و قابل توجه است. يک دليل آن شوک نفتي اوايل دهه 1970 مي‌باشد که کشورهاي مختلف را بر آن داشت تا جهت تأمين انرژي مورد نياز خود بطور زايد الوصفي به انرژي هسته‌اي روي آورند. پس از دوره جهش فوق يعني از سال 1986 تا کنون روند ساخت نيروگاهها به شدت کاهش يافته ، بطوريکه بطور متوسط ساليانه 4 راکتور اتمي شروع به ساخت مي‌شوند.

   سهم برق هسته‌اي در توليد برق کشورها

  کشورهاي مختلف در توليد برق هسته‌اي روند گوناگوني داشته‌اند. به عنوان مثال کشور انگلستان که تا سال 1965 پيشرو در ساخت نيروگاه اتمي بود، پس از آن تاريخ ، ساخت نيروگاه اتمي در اين کشور کاهش يافت، اما برعکس در آمريکا به اوج خود رسيد. کشور آمريکا که تا اواخر دهه 1960 تنها 17 نيروگاه اتمي داشت، در طول دهه هاي 1970و 1980 بيش از 90 نيروگاه اتمي ديگر ساخت. اين مسئله نشان دهنده افزايش شديد تقاضاي انرژي در آمريکاست. هزينه توليد برق هسته‌اي در مقايسه با توليد برق از منابع ديگر انرژي در آمريکا کاملا قابل رقابت مي‌باشد.
  هم اکنون فرانسه با داشتن سهم 75 درصدي برق هسته‌اي از کل توليد برق خود در صدر کشورهاي جهان قرار دارد. پس از آن به ترتيب ليتواني (73 درصد) ، بلژيک (57 درصد) ، بلغارستان و اسلواکي (47 درصد) و سوئد (48.6 درصد) مي‌باشند. آمريکا نيز حدود 20 درصد از توليد برق خود را به برق هسته‌اي اختصاص داده است. گرچه ساخت نيروگاههاي هسته‌اي و توليد برق هسته‌اي در جهان از رشد انفجاري اواخر دهه 1960 تا اواسط 1980 برخوردار نيست، اما کشورهاي مختلف همچنان درصدد تأمين انرژي مورد نياز خود از طريق انرژي هسته‌اي مي‌باشند.
  طبق پيش بينيهاي به عمل آمده روند استفاده از برق هسته‌اي تا دهه‌هاي آينده همچنان روند صعودي خواهد داشت. در اين زمينه ، منطقه آسيا و اروپاي شرقي به ترتيب مناطق اصلي جهان در ساخت نيروگاه هسته‌اي خواهند بود. در اين راستا ، ژاپن با ساخت نيروگاههاي اتمي با ظرفيت بيش از 25000 مگا وات در صدر کشورها قرار دارد. پس از آن چين ، کره جنوبي ، قزاقستان ، روماني ، هند و روسيه جاي دارند. استفاده از انرژي هسته‌اي در کشورهاي کاندا ، آرژانتين ، فرانسه ، آلمان ، آفريقاي جنوبي ، سوئيس و آمريکا تقريبا روند ثابتي را طي دو دهه آينده طي خواهد کرد.

   ديدگاههاي اقتصادي و زيست محيطي برق هسته‌اي

  جمهوري اسلامي ايران در فرآيند توسعه پايدار خود به تکنولوژي هسته‌اي چه از لحاظ تأمين نيرو و ايجاد جايگزيني مناسب در عرصه انرژي و چه از نظر ديگر بهره برداريهاي صلح آميز آن در زمينه‌هاي صنعت ، کشاورزي ، پزشکي و خدمات نياز مبرم دارد که تحقق اين رسالت مهم به عهده سازمان انرژي اتمي ايران مي‌باشد. بديهي است در زمينه کاربرد انرژي هسته‌اي به منظور تأمين قسمتي از برق مورد نياز کشور قيود و فاکتورهاي بسيار مهمي از جمله مسايل اقتصادي و زيست محيطي مطرح مي‌گردند.

   چشم انداز

  ساير ديدگاههاي اقتصادي در مورد آينده انرژي هسته‌اي حاکي از آن است که براساس تحليل سطح تقاضا و منابع عرضه انرژي در جهان ، توجه به توسعه تکنولوژيهاي موجود و حقايقي نظير روند تهي شدن منابع فسيلي در دهه هاي آينده، مزيتهاي زيست محيطي انرژي اتمي و همچنين استناد به آمار و عملکرد اقتصادي و ضريب بالاي ايمني نيروگاههاي هسته اي، مضرات کمتر چرخه سوخت هسته اي نسبت به ساير گزينه هاي سوخت و پيشرفتهاي حاصله در زمينه نيروگاههاي زاينده و مهار انرژي گداخت هسته اي در طول نيم قرن آينده، بدون ترديد انرژي هسته اي يکي از حاملهاي قابل دسترس و مطمئن انرژي جهان در هزاره سوم ميلادي به شمار مي‌رود.
  در اين راستا شوراي جهاني انرژي تا سال 2020 ميلادي ميزان افزايش عرضه انرژي هسته‌اي را نسبت به سطح فعلي حدود 2 برابر پيش بيني مي‌نمايد. با توجه به شرايط موجود چنانچه از لحاظ اقتصادي هزينه‌هاي فرصتي فروش نفت و گاز را با قيمتهاي متعارف بين المللي در محاسبات هزينه توليد (قيمت تمام شده) براي هر کيلووات برق توليدي منظور نمائيم و همچنين تورم و افزايش احتمالي قيمتهاي اين حاملها (بويژه طي مدت اخير) را براساس روند تدريجي به اتمام رسيدن منابع ذخاير نفت و گاز جهاني مد نظر قرار دهيم، يقينا در بين گزينه‌هاي انرژي موجود در جمهوري اسلامي ايران ، استفاده از حامل انرژي هسته‌اي نزديکترين فاصله ممکن را با قيمت تمام شده برق در نيروگاههاي فسيلي خواهد داشت.

  [ جمعه بیستم بهمن ۱۳۸۵ ] [ 21:8 ] [ وحید تمشیتی ]
  تحليلگران معتقدند كه امنيت دليلي براي ارتقاي سيستم‌ها به ويندوز ويستا نيست و در شرايطي كه ويندوز اكس‌پي تازه كامل شده است چرا يك كاربر تجاري، بزرگ و يا كوچك بايد سيستم خود را به ويستا ارتقاء دهد؛ مگر اين كه مايكروسافت فروش ويندوز اكس‌پي را متوقف كند و احتمالا كاربران براي تغيير به ويستا ناچار شوند.
  به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ايسنا، يك بررسي از قابليت برنامه‌ي مايكروسافت براي ويندوز ويستا نشان مي‌دهد كه اين سيستم عامل عملكرد جديد سيستم پرينتر و اسكنر برخي رايانه‌ها را نمي‌شناسد، همچنين نرم‌افزارهاي امنيتي اخير با ويستا كار نخواهند كرد.

  آزمايش يك نسخه‌ي RTM ويستا، نشان مي‌دهد كه لپ‌تاپ‌ها با ويستا كندتر كار مي‌كنند تا با ويندوز اكس‌پي، مگر اين كه حافظه‌ي آن افزايش يابد و يا كارت گرافيكي بهتري را به كار ببريم.

  بر اساس اين گزارش گفته مي‌شود كه ويستا مطمئن‌تر از ويندوز اكس‌پي است اما برخي شركت‌ها دليلي نمي‌بينند كه هم اكنون نسبت به ارتقاي سيستم خود به ويستا اقدام كنند و تا جايي كه به امنيت مربوط است، تعداد گزينه‌ي امنيتي بالايي براي ويندوز اكس‌پي و اس‌پي2 وجود دارد و كاربران آن با هيچ نقص امنيتي رو به رو نشده‌اند.
  فيلترشکن امروز, فيلترشکن جديد, فیلم, فیلم سکسی, فیلم عکس داستان سکسی, فیلتر شکن قوی, فیلتر شکن های روز, فیلتر شکن امروز, فیلتر شکن جدید, فیلتر-شکن جدید قوی روز توپ خفن, فیلترینگ, فیلترشکن قوی, فیلترشکن امروز, فیلترشکن جدید, فیلترشکن جدید قوی روز توپ خفن, فاجر, فاحشه, فاسد, فتانه, فرمان فتحعلیان, فرهاد, فرهاد مهدیان, فرید فرجاد, فریدون, فرامرز, فرامرز اصلانی, فرزین, فرزانه, فرزاد فرزین, فرشید امین, ق, قلمبه, قیصر, قاسم افشار, قشنگ, ك, ك س, ك سكس بنات, كD8, كD9, كف, ككسس, كل, كلفت, كلمات, كلمة, كلمة في اليوم الوطني, كلمة فياليوم الوطني, كلمة المرشد, كلونينگ, كلوپ يزد, كلوت, كلوديا, كلينتون, كليپ, كليپ پرده بکارت, كليپ س ك س ی موبايل, كليپ سكسي, كليب, كليب رقص شرقي, كليبات سكس, كلية, كلية العلوم, كليتوريس, كلام, كلام العين, كلاب, كلب, كلبات, كلتكس, كم, كم عدد القرآن, كموني, كمئمنئود, كمال, كمال الاجسام, كمال الاجسامgdh, كمال الاجسامgdhk, كمال اجسام, كمبيوتر, كمرزن, كن, كن توش, كن جنيفر, كنيم, كناردريا, كنبات, كنت, كنسرت, كنسرت موسيقي براي دانلود, كه, كهوف, كهرب, كو, كو س, كوكوش, كوكتيل, كوكتيل المنوعات, كومبيوتر, كون, كون كير, كون كرىن, كون كردن, كون مامانم, كون و كوس كن, كون وكوس كن, كون ايراني, كون تنگ, كون ده, كون دادن, كون دختر, كون زن, كوچك, كونهاي, كونهاي بزرگ, كوني, كونيعكس, كونان, كونده, كونده ها, كوندها, كونداليزارايس, كونشو, كويت, كويت 25, كويت سكس, كويتى, كويتي, كويتية, كوتيات, كوتاه, كودكان, كورة, كورد, كورست, كورست پاره, كوس, كوس كون, كوس كون زن, كوس كير, كوس كردن, كوس ليلا فروهر, كوس لخت, كوس مصري, كوس مصريه, كوس ناك, كوس و كون, كوس و كير, كوس وكون, كوس وكون زن, كوس وكير, كوس باحال, كوس بازار بدون فيلتر, كوس تنگ, كوس خواهر, كوس خاله, كوس دختر, كوس دختر com, كوس دختران, كوس دختران 12ساله, كوس زن, كوس عكس, كوس عكس لخت, كوسها, كوسهاي, كوسهاي عريان, كوسي, كوسwww, كوسwww feedsfarm com, كوست, كوسدختر, كوسش, كوسشو, كوسشو ليسيدم, كوش, كىر, كي, كيف, كيف يدخل زب في الطيز, كيف أنيك البنت, كيف أحمل الياهو في جهازي, كيف أستطيع تحميل الياهو, كيف أستطيع تحميل الياهو ماسنج, كيف افعل لازبد فى حجم زب, كيف الحال, كيف احمل الماسنجر؟, كيف ارسل رسائل وسائط, كيف اسجل في الهوتميل العربي, كيف تتزاوج الحيونات, كيف تحميل الياهو, كيفية, كيفية هجرة الى استراليا, كيفية وضع هوتل ميل جديد, كيفية وضع المكياج, كيفية الحصول على ماسنجر الياه, كيفية تحميل ماسنجر الياهو, كيفية عمل ماسنجر الياهو, كيفيت, كيفيت فتح هوت ميل, كيلوتى, كيلوتي, كيم, كيم 215, كير, كير كلفت, كير كس, كير مرد, كير مردان لختي, كير مصنوعي, كير و كون كس پستون, كير و كوس, كير و كس, كير وكوس, كير وكس, كير گلفت, كير پسر, كير پسران, كير تو, كير تو كوس, كير تو كس, كير تو كس com, كير تو كس عكس, كير خر, كيركوچك, كيركوس, كيركس, كيرم, كيرم تو كوسش, كيرم تو كست ننت, كيرمو, كيرمو تو كسش كردم, كيرو كس, كيروكون, كيروكوس, كيروكس, كيروتصاوير آن, كيري, كيرتو, كيرتو كس, كيرتوكوس, كيرتوكس, كيرخر, كيرسكس, كٌس, كُس, كُس مس, كأس, كؤس, كا, كا ميون, كاف, كام, كامل, كاندوم, كاواره, كاترينا, كاترينا صور, كاتربنا, كار, كار افريني, كاريكاتور, كاريكاتور پيامبر, كاريكاتور پيامبر محمد, كاريكاتور حضرت محمد, كاريكاتور روزنامه ايران, كاريكاتير, كاراته, كاراتي, كارت, كارت سوخت, كارتون, كارتون سكس, كارتون سكسي, كارتوني, كارشناسي, كاس, كاسولينا, كاسر, كاسر البركسي, كاسر البروكسي, كاسر الحاجب, كاسر بروكسي, كاشاني, كاظمي, كاظمي نجف آبادي, كاظميان, كبوتر, كبير, كبيره, كبيرة, كبار, كبار فقط, كبرياء, كبرياء و هوى, كبريت, كة, كتكوت, كتاب, كتاب الف نيكة ونيكة, كتاب القانون, كتاب الرياض, كتاب الضبط, كتاب سر اكبر, كتاب عن الارهاب, كتابات, كتابات اجتماعيه, كتب, كتب جنسيه, كثرة, كحاب, كحاب العين, كر, كركوك, كرم, كرن؛, كره, كروان العرب رقص ام علايه, كرىن, كريم, كريمي, كريمي نيكي, كريستيانو رونالدو, كراك, كربلا, كرة, كرتون, كرتون الفسحة, كرتونيه, كرتونيه صور بنات, كرد, كرد تو كسم, كردم, كردم توش از پشت, كردن, كردن كون, كردن كوس, كردن كيردرزنان, كردن كس, كردن كس چنين دختر زيبايي, كردن دختر, كردن زن, كردن زن داداش, كردنtry, كردنكس, كردنكس وحال, كردنزنان, كرست, كس, كس com, كس k, كس فروش, كس قرمز, كس قطر, كس كوم, كس كون, كس كويتي, كس كير, كس كير خاله, كس كير غكس, كس كانادا, كس كبير, كس كرىن, كس كرد, كس كردن, كس كردن Benzer sayfalar, كس كردن com, كس كردن ازديدگاه اسلام, كس كردن زن, كس كردن زوري, كس كردن عكس, كس كشي, كس للسكس, كس ليلا, كس لخت, كس لختي, كس مودار, كس ما مان, كس مامان, كس مريم, كس مريم دي جي, كس مصرى, كس مصري, كس مصرية, كس ننت, كس چيست, كس چاق, كس نانسي عجرم, كس هيفا وهبي, كس هديه تهراني, كس و كون, كس و كير, كس و كير زن سكسي, كس وكون, كس وكون مادرم گزاشتم, كس وكون مثل فرناز, كس وكون مثل غزال, كس وكير, كس وكير وكون, كس وزبر وطيز, كس وضع حمل زنان, كس ىختران, كس گاييدن, كس گشاد, كس پاره عكس, كس أميلات, كس أخت العرب أخوت شرموطة, كس البنات, كس امك, كس امي, كس امريكاي, كس ايران, كس ايرانى, كس ايراني, كس ابدار, كس اختي, كس اسلامي, كس بكن, كس بنات, كس بي مو, كس با تصوير, كس بازي, كس برهنه, كس برهنه ذنان, كس بزرگ, كس تنگ, كس تهراني, كس تو كير, كس تو كير2, كس جنده, كس حميان, كس حوردن, كس حار, كس خونه, كس خواهر, كس خوردن, كس خاله, كس خانوادگي, كس خارجي, كس ختران, كس دادن, كس دادن مامان, كس دادن مامانم, كس دختر, كس دختر ان, كس دختر ايراني, كس دختر داستان, كس دخترهن, كس دخترا, كس دخترا D9, كس دختران, كس دختران jpg, كس دختران ايراني, كس دختران تصويركس ايراني, كس دختران عكس, كس دخترانه, كس دخترعكس, كس زن, كس زن ايراني, كس زن دايي, كس زنها, كس زنان, كس زنان لختي, كس زنان لختي redirect keljob com, كس زنان لختي عكس, كس زهره, كس زهرا اميرابراهيمي, كس زهراابراهيمي, كس زب, كس سعودي, كس شعر, كس صغيرات, كس عكس, كس عكس كوس, كس عكس سهئهمشقحشلثس, كس عکس, كس عاشق, كس عرب, كس عربي, كسفروش, كسك, كسكوس, كسكردن, كسكس, كسليلافروهر, كسمو, كسمو گاييد, كسه, كسها, كسها ي بزرگ, كسها احمر, كسهاي, كسهاي ايرانی, كسهاي جهان, كسهاي دخترها, كسهاي زيبا, كسو, كسى, كسي, كسي ناكنى, كسي عي, كسي عيد, كسيات, كسب, كست, كسحريم, كسدختر, كسدختران, كسر, كسزنان, كسزنان لختي, كسس, كسس كس دختران مصرية كير تو عكس, كسس كسئ, كسس دختران, كسسكس, كسسس, كسش, كسشو, كسصور, كسعكس, كش, كشور, كشتي, كشتي زنان, كضقخؤ سثء, كعکس دختران, ل, لق, لوس, لیلا فروهر, لیدا, م, مفسد, ممه, من و منشي شركت, من و پريود خواهرم, منو خالم, من، ستاره و ریحانه, منصور, مهبل, مهر پویا, مهرداد, مهستی, موبايل, موبایل, موسیقی, میلاد, میثاقیان, مکابیز, مامانی, ماهان, مارتیک, مازیار, مجله سکسی, مجید اخشابی, مجتبی کبیری, مجتبی شاه علی, محمد, محمد نوری, محمد اصفهانی, محسن چاوشی, محسن یگانه, محسن دایی نبی, مریم, مرتضی, مرجان, مرضیه, مسعود فردمنش, مصطفی خوریانی, مصطفی خاک نگار, معین, معرفی, ن, چ, نفیسه, نلی, ننر, چوچوله, نوجوان, نوشافرین, نوشتار, نیلوفر, نیما, ناهید, چاک, نازی افشار, نرگس, نعیم مهیاری, ه, هلن, همخواب, هنوز در سفرم, هنگامه, هومن سزاوار, های سكسی, هایده, هاتف, هادی پاکزاد, هرزه, و, ول, ویگن, وب و رسانه, وبلاگ, وحید حاجی تبار, يانگوم, ی, یانگوم, یاور اقتداری, ژ, ک, کليپ, کلیپ, کلیپ و فیلم سکسی, کلیپ ایرانی, کلیپ تصویری موبایل 3gp video, کلیپ خارجی, کلیپ س ک س ی, کلیپ سکسی ایرانی, کون, کونی, کونده, کویتی پور, کورس, کورش یغمائی, کوس, کير, کی, کیر, کیرتوحلق, کردن, کس, کسو, کسخل, کسده, کسشعر, گ, گنده, گوگوش, گوشتی, گیتی, گالری عکس سکس بازیگران, گروه کروز, گروه پارت, گروه آرین, گشنی, گشاد, پ, پنجاه سال موسیقی ایرانی, پویا, پویان, پوران, پیروز, پارت, پتیاره, پروکسی شکن, پروا, پستون, پستان, پشمالو, آمو, آموزش, آنتي پروکسي, آنتی پروکسی, آیدین, آب, آبکس, آخرین فیلترشکن, آدرس سایت خفن, آرمان, آریا, آرام, آرش, آرش دلفان, أاستان سکسی و عکس و فیلم, افسانه, افشین, افشین توتونچی, افشین سپهر, اقتصادی, ال سید, الف, الیاس و المیا, امید, امید عامری, امیر, امیر آرام, امیر بهادر خوارزمی, امیرابراهیمی, اناری, اندی, اولین سکس, ایمان, ایشان, ابی, ابکیر, احمد شاملو, احمدرضا نبی زاده, احسان خواجه امیری, اسماعیل اسفندیاری, اسی, استفراغات, استاد محمد رضا شجریان, اشک گیتار, ب, بلا, بنیامین, بنت عربی, بهمن صولتی, بهنام صفریان, بهزاد, بوس, بوسه, بیژن مرتضوی, بیضه, بامشاد, باکره, بتی, بتریسا, بدکاره, ت, تلمبه, تنگ, تو, تورکجه, تخم, تخمدان, تخس, ترفند دور زدن فیل.تر, تراشیده, ث, ج, جلف, جمشید, جنده, جهان, جواد یساری, جامعه, ح, حمید غلامعلی, حمیرا, حبیب, حسن شماعی زاده, حسن شجاعی, حشری, خ, خفن ترین عکس فیلم داستان ایمیل, خفن سرا, خور, خایه, خاطره ها, خشایار اعتمادی, د, دلکش, دهن, دول, دوست, دی جی مریم, دکتر امیر, داف, دانیال, داود مقامی, داود بهبودی, داود حیدری, داریوش, داستان های خانوادگی و فامیلی, داستان های سکس فامیلی, داستان های سکس خانوادگی, داستان های سکس دوستی, داستان های سکسی, داستان های سکسی (همسایه), داستان سکسی و عکس خفن, داستانهای خفن سکسی, دختر, دختر ل-خ-ت س-ک-س-ی, دختر ل.خ.ت س.ک.س.ی, دروداف, درآمدن, ذ, ر, رهام و فرخ, روابط, روسپی, رامش, راد, راست, رحم, رزمیک, رسول نجفیان, رضا پور رضوی, رضا صادقی, ز, زن, زننده, زندگی هنری-فیلم, زهره, زهرا, زیبایی صورتی, زیباترین عکس های کس و سکسی, س, سكس سكسي كون كوني كس لب عقب جلو, سندی, سهیل, سوزان روشن, سیمین غانم, سینه, سیاوش قمیشی, سیاوش شمس, سیاسی, سیخ, سکس, سکس از کون, سکس به زور, سکس ضربدری, سکسي, سکسی, سپوختن, سپیده, سامان, سایه, ساک, ستار, سرژیک, سعید محمدی, سعید شهروز, ش, شق, شل, شماره جنده ها, شهلا سرشار, شهوت, شهوت سرا, شهیاد, شهیار قنبری, شهاب, شهاب بخارایی, شهاب تیام, شهره, شهروز, شهریار, شهریار سعیدی, شهرام معصومیان, شهرام ناظری, شهرام کاشانی, شهرام شب پره, شهرام صولتی, شوکت, شیلا, شیطون, شکیلا, شاهکار بینش پژوه, شاهرخ, شادمهر عقیلی, شاشو, شعر و ادب, ص, صمد, صورتی, ض, ط, طوفان, ظ, ع, ع.ک.س ک.س ک.ی.ر ک.و.ن, علی ایکس, علی شریفی, علیرضا افتخاری, علیرضا عصار, عمومی, عهدیه, عکس, عکس های خفن س ک س ی, عکس و کلیپ, عکس و کلیپ س ک س ی, عکس ک-س ک-ی-ر ک-و-ن, عکس کير, عکس کیر, عکس کس, عکس کس نیمه, عکس خ ف ن س ک س ی, عکس دودول, عکس سکسی, عکس سکسی و فیلم, عکس سکسی یانگم, عکس-خفن-بازیگران-ایرانی, عکس-خفن-بازیگران-خارجی, عارف, عباس قادری, فیلتر شکن ها
  [ جمعه بیستم بهمن ۱۳۸۵ ] [ 21:5 ] [ وحید تمشیتی ]
   
  "استيو بالمر" مدير اجرايي مايکرو سافت اخيرا اظهارات مثبتي را در خصوص تلفن هاي همراه هوشمند به زبان آورده و نسبت به آينده اين صنعت ابراز اميدواري و خوشبيني کرده است.
   
  به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از خبرگزاري سلام، بالمر در همين خصوص خاطر نشان کرده که شرکت مايکروسافت به مرحله اي خواهد رسيد که ، نسخه هاي بيشتري را از Windows Mobile در مقايسه با نسخه هاي خانگي و اداري ويندوز به فروش خواهد رساند چرا که همه ساله تلفن هاي همراه بيشتري در مقايسه با کامپيوترهاي خانگي فروخته مي شوند.
  وي در ادامه خاطر نشان کرد که به نظر وي در حال حاضر تنها 2 تعيين کننده اصلي در بازار تلفن هوشمند فعاليت دارند که عبارتند از شرکت مايکروسافت و نوکيا که دستگاه هايي را به فروش مي رسانند که با سيستم عامل Symbian OS کار مي کنند.
  بر اساس اين گزارش، هنگاميکه از مدير اجرايي مايکروسافت در خصوص شايعه ساخت گوشي هاي Apple iPhone سوال شد، وي در پاسخ خاطر نشان کرد که به احتمال زياد اين تلفن همراه نيز يک دستگاه کوچک است و به هر حال بايد ديد که Apple چه خواهد کرد.
  [ جمعه بیستم بهمن ۱۳۸۵ ] [ 21:4 ] [ وحید تمشیتی ]
   

  تخم مرغهاي هوشمند به محض رسيدن به درجه حرارت معين،
  با آشكار شدن جوهر چاپ ويژه ي شان، درجه پختگي را نمايش مي دهند

  سيستم خنك كننده ي مايع كه جاي فن ها (پنكه) را در رايانه
  براي خنك نگاه داشتن cpu و پردازشگرهاي گرافيكي گرفته است. اين سيستم خنك كننده بي صدا و موثر تر ازفنهاي متعارف است.  ساعت خورشيدي ويژه افراد نابينا كه با خط بريل زمان را نشان مي دهد.

  خودروي پورشه كه با طلاي 22 عيار روكش شده
  و بهاي آن هنوز تعيين نگرديده است. 

  [ جمعه بیستم بهمن ۱۳۸۵ ] [ 21:0 ] [ وحید تمشیتی ]
   امروزه با رشد روز افزون تكنولوژي مخابراتي روش‌هاي متفاوتي جهت ايجاد شبكه‌هاي ارتباط ماهواره‌اي به وجود آمده است. در اين مقاله به معرفي برخي از روش‌هاي متداول درشبكه‌هاي ماهواره‌اي و مشخصات هر كدام خواهيم پرداخت. به طور كلي تصميم‌گيري براي انتخاب راه‌حل مناسب, نيازمند بررسي پارامترهاي موثر در امر طراحي شبكه مي‌باشد, برخي از اين پارامترها عبارتند از :

  1- گستردگي شبكه ارتباطي, شامل تعداد لينك‌هاي ارتباطي مورد نياز در فاز اول و نحوه افزايش آن در فازهاي بعدي

  2- نوع كاربردهاي شبكه (اينترانت, ديتا, صوت, ويئو كنفرانس, اينترنت)....

  3- توپولوژي يا ساختار شبكه

  4- Scalability و نحوه گسترش شبكه 

  5- Availability يا قابليت اطمينان سيستم

  6- سرمايه‌گذاري اوليه و هزينه‌هاي جاري

  با توجه به موارد فوق راه‌حل‌هاي زير ارائه گرديده و در مورد هر كدام پارامترهاي فوق بررسي مي‌گردد.

  -   راه‌حل (Single Channel Per Carrier) SCPC

  اين روش يك راه‌حل ايده‌آل جهت كاربردهايي است كه در آن حفظ كيفيت ارتباط و داشتن يك پهناي باند ارتباط اختصاصي جزء مهم‌ترين عوامل تصميم‌گيري مي‌باشد. راه‌حل  فوق مناسب‌ترين روش جهت راه‌اندازي يك ارتباط نقطه به نقطه

    (point-to-point) مي‌باشد. سهولت راه‌اندازي, نياز به حداقل تجهيزات و در نتيجه قيمت مناسب از مزيت‌هاي استفاده از اين روش مي‌باشد. اين روش با توجه به استفاده از يك پهناي باند ارتباطي اختصاصي راه‌حل مورد علاقه سرويس‌دهندگان ارتباطات صوتي در دنيا مي‌باشد. در صورت نياز به ايجاد يك شبكه ارتباطي چند نقطه‌اي (Point-to-Multi point) روش فوق كارآيي مناسبي نداشته و افزايش زياد تجهيزات و افزايش هزينه پهناي باند بخش فضايي از دلايل ناكارآمدي روش فوق مي‌باشد. براي رفع اين موانع راه‌حل‌هايي ارائه گرديده است كه يكي از بهترين روش‌ها تكنولوژي SkyPerformer  SCPC-مي‌باشد.

  مشخصات اصلي اين تكنولوژي- Sky Performer  SCPCموارد ذيل مي‌باشد:

  - اين روش جهت ايجاد يك شبكه ارتباطي چند نقطه‌اي كارآيي مناسبي داشته و قابل پياده‌سازي به صورتFull Mesh , Distributed Mesh , Star Partial  Mesh ,  مي‌باشد.

  - تعداد ريموت‌هاي قابل پياده‌سازي در اين روش در توپولوژي Star تا سيصد و پنجاه نود و در صورت استفاده از توپولوژيMesh  Distributed نامحدود مي‌باشد.

  - در اين روش لايه دوم شبكه Frame relay بوده و تمامي پروتكل‌هاي لايه بالاتر همچون TCP/IP را پشتيباني مي‌نمايد.

  - پهناي باند ارسالي از ريموت‌ها (Inbound) به صورت اختصاصي بوده (SCPC) و پهناي باند ارسالي از سايت مركزي (Outband) با استفاده از تكنولوژي Sky performer براي تمامي ريموت‌ها به صورت مشترك ارسال مي‌گردد. براي هر يك از ريموت مي‌توان به ميزان نياز پهناي باند CIR (گارنتي شده ) و به ميزان بالاتري (Burst) BIR معين نمود.

  - كاهش تجهيزات سايت مركزي در توپولوژي ستاره و نيز كاهش هزينه پهناي‌باند بخش فضايي اين روش را به جايگزين مناسبي براي شبكه‌هاي SCPC  تبديل نموده است.

  - تجهيزات سايت‌هاي مركزي و ريموت در اين تكنولوژي مولتي سرويس بوده و جهت استفاده همزمان ديتا و صوت وتصوير مجتمع‌سازي شده‌اند.

  - اين روش كاملا" Scalable بوده و شروع و پياده‌سازي آن از دو نقطه به صورت Point-to-Point قابل آغاز بوده و افزايش تعداد ريموت‌ها و پياده‌سازي روش Point-to-Multi point  به تدريج و به سادگي  امكان‌پذير مي‌باشد.

  - سيستم‌هاي نصب شده در سايت مركزي در روش Star به صورت Redundant پياده‌سازي مي‌گردد كه با اين روش Availability سيستم به بالاتر از 5.99% مي‌رسد. در صورت پياده‌سازي روش Mesh بروز اشكال در يك سايت مانع از اثرگذاري بر كل شبكه ارتباطي خواهد گرديد.

  - در اين روش در دو سمت ارسال و دريافت از سايت مركزي و ريموت امكان استفاده از تكنيك‌هاي Coding مدرن مانند Turbo Code وجود دارد اين امر باعث صرفه‌جويي در توان ارسالي ترانسپورت ماهواره شده كه هزينه‌هاي جاري سيستم را كاهش مي‌دهد. ارسال به روش توربوكد دريافت اطلاعات با Eb/No پايين تر را در سايت‌هاي ريموت با حفظ BER مناسب امكان‌پذير مي‌نمايد.

  - امكان استفاده از Voice با تكنيك (Voice over frame relay ) VOFR در  اين روش يك كانال ارتباطي صوت با  كيفيت   بالا  (MOS =4.15) و با استفاده از حداقل پهناي باند (6kb/s) را مهيا مي‌نمايد.

   راه حل (D-TDMA) Deterministic TDMA

  اين تكنولوژي راه‌حل مناسبي جهت شبكه ماهواره‌اي مبتني بر پروتكل IP مي‌باشد در روش D-TDMA, مقدار پهناي باند اختصاص داده شده به هر ايستگاه VSAT بر اساس پارامترهايي نظير اندازه صف اطلاعات در هر ايستگاه, كيفيت سرويس‌دهي (Quality of Service), ملاحظات اولويت‌بندي ايستگاه‌ها و برخي پارامترهاي ديگر به صورت پويا ) (Dynamic تعيين مي‌گردد. روش D-TDMA موجب ايجاد صرفه‌جويي  قابل توجهي از نظر پهناي باند بخش فضائي خواهد شد.

  به عنوان مثال در مقايسه بين تكنولوژي DVB-RCS و D-TDMA, سيستم‌هاي DVB-RCS براي انتقال بسته‌هاي اطلاعات IP, آنها را داخل فرم‌هاي اطلاعاتي MPEG تعبيه مي‌نمايند كه اين امر باعث كاهش كارآيي سيستم مي‌گردد به طوري كه براي انتقال اطلاعات با پروتكل IP روش   D-TDMA نسبت به DVB-RCS بين 10 تا 50 درصد در پهناي باند صرفه‌جويي به همراه دارد.

  اهم مشخصات سيستم‌هاي D-TDMA عبارتند از :

  - توپولوژي اين سيستم‌ها ستاره (Star) مي‌باشد.

  - تعداد ريموت‌هاي قابل استفاده از لحاظ تئوري نامحدود بوده ولي به طور معمول به دليل محدوديت‌هاي تكنيكي براي كاربردهاي تا 800 ريموت مناسب مي‌باشد.

  - شبكه بر اساس پروتكل IP طراحي گرديده است.

  - از نظر روش Access Multiple , براي Outband (از هاب به ريموت) روش TDM و Inbound (از ريموت به هاب) D-TDMA مي‌باشد.

  - با توجه به IP Base بودن‌, شبكه براي كاربردهاي Data , Voice (VoIP) و كلا" شبكه‌هايي كه Application هاي تحت IP دارند مناسب مي‌باشد.

  - در هر دو سمت ارسال و دريافت از سايت و ريموت امكان استفاده از تكنيك‌هاي Coding مدرن ماننده Turbo code وجود دارد.

  راه‌حل DVB-RCS

  با افزايش تقاضاي IP broadband service در دنيا روش‌هاي DVB-RCS از سال 2002 به صورت اجرايي در نقاط مختلف دنيا ارائه گرديد. اين روش راه‌حل مناسبي جهت ارائه سرويس اينترنت به مشتركين انتهايي در يك شبكه بزرگ مي‌باشد.

   مشخصات اصلي اين تكنولوژي عبارتند از:

  - اين روش شامل يك هاب مركزي بوده كه قابليت پشتيباني از چند صد تا چند هزار كاربر را برحسب نوع سرمايه‌گذاري امكان پذير مي‌نمايد.

  - روش ارتباطي ريموت‌ها با مركز در اين روش Star مي‌باشد.

  - دراين روش بسترهاي اطلاعات IP به فرمت MPEG-DVB تبديل شده و از هاب مركزي به تمامي ريموت‌ها ارسال مي‌گردد. هر ريموت بر حسب PID خاص خود (Packet Identifier) سيستم اطلاعات مربوط به خود را جدا مي‌نمايد. ارسال اطلاعات از سايت‌هاي ريموت به هاب مركزي با تبديل بسترهاي IP به فرمت ATM و ارسال با روش MF-TDMA صورت مي‌پذيرد انجام اين مراحل باعث ايجاد كمي سربار اضافي (Overhead) در شبكه ارتباطي نيز مي‌گردد.

  - اين روش با توجه به نياز به ايجاد يك هاب مركزي و سرمايه‌گذاري اوليه نسبتا" زياد براي كاربردهايي با تعداد ريموت بالاتر از پانصد عدد قابل توجيه مي‌باشد. مزيت آن اين است كه با نصب يك هاب مركزي امكان افزايش ريموت‌ها به سادگي امكان‌پذير مي‌باشد. كوچك بودن ابعاد تجهيزات ريموت و پايين بودن هزينه هر ريموت از مزيت‌هاي اصلي اين تكنولوژي مي‌باشد.

  - Availability اين سيستم‌ها با توجه به حساسيت زياد هاب مركزي وابسته به نوع طراحي اين سايت مي‌باشد. عموما" در هاب مركزي از روش Full Redundant براي تمامي تجهيزات استفاده مي‌نمايند تا امكان بروز مشكل را به حداقل برسانند با اتخاذ اين تدابير نرخ  Availability هاب مركزي به 9/99% مي‌رسد.

  تكنولوژي‌هايي كه در بالا معرفي مي گرديد به عنوان روش‌هاي غالب در شبكه‌هاي ماهواره‌اي كنوني در نظر گرفته مي‌شوند.

  همان طور كه ملاحظه گرديد هر يك از روش‌هايي كه توضيح داده شد در جاي خود مناسب بوده و انتخاب نهايي يك روش در كاربردهاي چند منظوره و تركيبي نياز به بررسي دقيق‌تر مهندسان اين فن خواهد داشت.

  [ جمعه بیستم بهمن ۱۳۸۵ ] [ 20:56 ] [ وحید تمشیتی ]
  << مطالب جدیدتر           

  .: Weblog Themes By Pichak :.

  درباره وبلاگ

  با عرض سلام و احترام به تمامی بینندگان عزیز سایت
  با توجه به نیاز روز افزون کاربران و بینندگان عزیز از فناوری های جدید در مورد طراحی های صفحات وب و همچنین بازده و سرعت وبسایت ، مدیریت سایت به نظرات شما احترام گذاشته و در قالب جدید سایت از فناوری آژاکس استفاده شد امید است رضایت کاربران عزیز جلب شده باشد.
  --------------
  شایان ذکر است نظرات شما عزیزان در هر چه بهتر شدن مطالب و محتوای وبسایت نیاز همیشگی ماست.
  امکانات وب
  رتبه ما در گوگل
  95144578674093807171.png

  Powered by WebGozar

 • خراسان
 • آریس پیکس